Cílem je přizpůsobit zastávky novým typům trolejbusů a oprava často nevyhovujícího stavu povrchu zastávek.

Snazší nastupování

Dopravní podnik pořizuje nové nízkopodlažní autobusy. Aby výhodu nízké nástupní hrany vozů mohli cestující plně využít, je třeba zálivy zastávek upravit.

K některým nyní nové trolejbusy ani nezajedou. Zároveň se opravují povrchy zastávek, které těžké trolejbusy často poškozují.

Betonový povrch

Dříve se ve městě zkoušely různé povrchy, kromě betonu například žulové kostky, ale nyní bude povrch stejný.

„Rozhodli jsme se pro betonový povrch, měl by být odolný a dobře udržovatelný. Zatím je hotovo šest zastávek, dalších šest je rozpracováno," řekl náměstek ředitele dopravního podniku pro dopravu Milan Šlejtr.

Zastávky rekonstruuje firma Insky. „Vyšší pevnost povrchu zajistí použitý beton vyšší třídy s armovací ocelí. Nyní pracujeme na šesti zastávkách najednou, ale jsme připraveni ve spolupráci s dopravním podnikem tento počet zvýšit. Termín dokončení je čtvrté čtvrtletí letošního roku," uvedl Jiří Koranda, výrobní ředitel firmy Insky.

Evropská dotace

Investice je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Mobilita. Celkové náklady činí 34,7 milionu korun. Dotace z prostředků ROP Severozápad představují 27,7 milionu korun.

„Výbor regionální rady ROP Severozápad schválil v úterý projekty IPRM z výzev číslo 56 a 57, je mezi nimi i projekt rekonstrukce a modernizace zastávek v Ústí nad Labem," informovala mluvčí úřadu ROP SZ Eliška Štádlerová.