Koho zajímá problematika těžby lithia a jeho využití, může dorazit ve čtvrtek 18. listopadu v 18 hodin do komunitního centra Zastávka v budově obecního úřadu v Přestanově. Právě tam přednáška ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem proběhne.

Vědecký tým představí fakta o historii, současnosti a budoucnosti těžby lithia v Krušných horách. Návštěvníci se dozvědí, jaká je historie těžby cinvalditu a získávání lithia a jaké jsou dostupné technologie. Řeč bude také o elektromobilitě, recyklaci lithiových baterií či možnosti získávání této suroviny z elektroodpadu.

Akce je určena pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Krátké prezentace doplní diskuze.