Doprovod jim dělala početná skupina složená z ochranky, novinářů a zástupců jednotlivých fakult.

První kroky premiéra a ministryně po společném neveřejném jednání v kanceláři rektora zamířily směrem k Fakultě výrobních technologií a managementu. Po následné zastávce u Fakulty umění a designu a Filozofické fakulty navštívili též vědeckou knihovnu.

Budovy jsou krásné, ale zchátralé

Během exkurze kampusem si premiér stihl vyřídit vzkazy na svém mobilním telefonu, ale také zhodnotit místní stavby. „Fakulty jsou nádherné, ve vašem okolí jsou ale i staré budovy z první republiky. Škoda že jsou zchátralé," posteskl si premiér směrem k rektorovi.

Mluvčí univerzity Jana Šiková pak rovněž ukázala delegaci pozemek, kde bude stát v budoucnu obří Centrum přírodovědných studií, a také kudy se o víkendu běžel univerzitní závod.

Po procházce na čerstvém vzduchu zavedla přítomné také za vůní papíru, a to do vědecké knihovny. Tam se premiér s ministryní podepsali do pamětní knihy a v krátkosti se zastavili také v červené aule v protější budově.

Univerzitě slíbili další podporu

Závěrečnou částí výpravy byl návrat do prostor rektorátu, kde celé setkání ukončily dvě přednášky na téma sociální inkluze a vyloučené lokality.

Pedagogové Zdeněk Svoboda a Ladislav Zilcher představili aktuálně ukončený projekt Pedagogické fakulty o inkluzivním vzdělávání, Michal Koleček z Fakulty umění a designu zase přítomné osvěžil svou fotoprezentací k sociálnímu začleňování vyloučených lokalit na výsledcích projektu Univerzita Předlice.

„Udělali jsme ze studentů umělců aktéry procesu sociálního začleňování," sdělil Michal Koleček. Premiéra i ministryni obě přednášky zaujaly a přislíbili ústecké univerzitě další společnou odbornou i komunikační podporu.