Na vlastní kůži tu srážku s autem zažila také Ústečanka Věra Kousková. Přecházela před nemocnicí. První auto v levém jízdním pruhu zastavilo, dokonce za sebou mělo celou řadu aut. Tak na přechod vstoupila. Řidička ve vedlejším pruhu ale pokračovala v jízdě a srazila ji. Utrpěla těžká zranění s doživotními následky.

„Měla jsem čtyřikrát zlomenou pánev, žebra, kolena, rozbitou hlavu, otřes mozku, křížovou kost zlomenou a další zranění. Léčila jsem se přes rok. Mám v kyčli šroub, poškozené koleno, špatně vidím. Často mě bolí celé tělo. Dnes bych radši šla podchodem, být tam,“ vzpomínala.

Dary pro azylový dům.
FOTO: Srdce pro zdravotníky. Dary od dětí zdobí atrium ústecké nemocnice


Na nebezpečnost upozorňuje policie i město Ústí nad Labem. Potíž je, že mají omezené možnosti, jelikož silnici I/30, která tudy vede, má ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a je na něm zajistit bezpečnostní opatření. „Připravujeme úpravu jízdních pruhů vodorovným dopravním značením doplněným svislým značením, a to v celém úseku ulice Sociální péče od křižovatky s ulicemi Krušnohorská, Bělohradská a Stará až za křižovatku s ulicí Petrovická,“ slíbila za ŘSD mluvčí Nina Ledvinová.

O změnu se město snaží roky a vlastně bez úspěchu. S výjimkou umístění blikajících přechodů. Semafor nepovolila policie. ŘSD stavbu podchodů a dalších opatření odmítlo s tím, že to je věcí města. Nakonec po letech dohadů povolalo odborníky a ti vypracovali dvě varianty úprav, ačkoli ředitelství původně tvrdilo, že silnice první třídy je rychlostní a nelze na ní provoz zpomalit.

První varianta úpravy silnice před Masarykovou nemocnicí bez semaforu.První varianta úpravy silnice před Masarykovou nemocnicí bez semaforu.Zdroj: Repro: MM Ústí n. L./ŘSD

Oba návrhy úprav u nemocnice počítají s novým značením. To by na původně čtyřproudovce vyhradilo v obou směrech jeden pruh pro záchranáře, cyklisty a MHD. Jedna z variant počítá se semaforem u přechodu. Ústí obě varianty představilo veřejnosti na svých webových stránkách a dalo o nich hlasovat.

Druhá varianta úpravy se semaforem.Druhá varianta úpravy se semaforem.Zdroj: Repro: MM Ústí n. L./ŘSD

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského nakonec zvítězila varianta první, ale se semafory. Projektové práce zaplatilo město. Kvůli vysokým nákladům však na přestavbu samotnou musí magistrát žádat o dotaci z evropských peněz v programu ITI, který už například zaplatil Ústí nové trolejbusy. Výše dotace může dosáhnout až 85 procent celkových nákladů.

„Dokončení přestavby předpokládáme letos, nejpozději příští rok. Do programu jsme přechod uvedli jako absolutní prioritu právě kvůli častým dopravním nehodám i s následkem smrti. Je to velmi smutné, překvapuje mě, že to už dávno není hotové,“ poznamenal Tošovský.

Adam Vojtěch.
Vojtěch k nákupu litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní: Nebude to revoluce

Ve zlepšení po přestavbě křižovatky doufá i oborník na bezpečnost v dopravě a bývalý koordinátor BESIP Jan Pechout. Sám prý v ulici Sociální péče zažil podobnou situaci, kdy chodci u „zebry“ v jednom pruhu zastavil, ale objelo ho auto ve stejném směru a jelo dál.

„Přestavba bezpečnost chodců zvýší. Stavebně ta křižovatka není chybná, ale naši řidiči neumějí u vícepruhové silnice v jednom směru dát chodcům přednost. Pokud auto zastaví u přechodu, musí řidič ve stejném směru v druhém pruhu ze zákona také zastavit,“ dodal.