Informaci o významné návštěvě potvrdil Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem. Právě on společně s primátorem Petrem Nedvědickým prezidenta Steinmeiera s chotí přivítá. Stane se tak v pátek 27. srpna, v závěru státní návštěvy České republiky.

V budově ústeckého muzea si prohlédnou právě dokončovanou historickou expozici věnovanou dějinám německojazyčného obyvatelstva českých zemí od středověku po dvacáté století. „Velice si vážím návštěvy prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera u nás a beru to jako ocenění dlouholeté práce všech mých kolegyň a kolegů v oblasti péče o českoněmecké kulturní dědictví a česko-německých vztahů. Jako historik jsem přesvědčen, že společnou budoucnost nelze odpovědně vytvářet bez hluboké znalosti všeho dobrého i zlého, co nás v minulosti potkalo,“ reagoval na potvrzení návštěvy Václav Houfek.

Z návštěvy má radost i Petr Koura, ředitel společnosti Collegium Bohemicum. Ta je autorem projektu výstavy. „Právě intenzivně pracujeme na dokončování stálé expozice Naši Němci a návštěva německého prezidenta je pro nás velká pocta. Chceme jej provést částí, kde jsou již nainstalovány exponáty a ukázat mu například portrét T. G. Masaryka od německého malíře Emila Orlika, osobní předměty parašutisty Jaroslava Švarce, který se účastnil příprav atentátu na Heydricha, předměty nalezené v Lidicích nebo také produkty vyráběné českými Němci, například legendární motocykl Böhmerland,“ vypočítal Koura.

Stálá historická expozice s názvem Naši Němci bude slavnostně otevřena pro veřejnost v polovině října 2021.