Koncem minulého týdne byla na žádost operačního střediska městské policie vyslána hlídka strážníků do Hoření ulice. Na tísňovou linku městské policie oznamovatel operátorovi nahlásil, že pod bývalým hotelem Máj, leží na zemi neznámý muž.

"Strážníci na místě zjistili, že dotyčný muž středního věku se nachází v silně podnapilém stavu, ale je při vědomí a se strážníky byl schopen komunikovat. Strážníci muže posadili na lavičku a vyčkali u něho až do doby, kdy byl dotyčný schopen se sám o sebe postarat," popsal Jan Novotný z městské policie.

Vzhledem k tomu, že pán měl u sebe psa, kterého neměl na vodítku, a že požíval alkoholický nápoj v místech, kde to obecně závazná vyhláška města zakazuje, strážníci s dotyčným sepsali oznámení o spáchaném přestupku, které bude dořešeno u příslušného správního orgánu. Po řádném poučení přestupce se hlídka vrátila zpět k pochůzkové činnosti.

Zanedlouho byla hlídka vyslána opět do ulice Hoření, kde dle oznámení občana měl na zemi ležet neznámý muž.

"Strážníci na místě zjistili, že se jedná o stejného muže, kterého kontrolovali před hotelem Máj. Rozdíl byl pouze v tom, že tentokrát byl dotyčný ve stavu, kdy nebyl díky své opilosti s hlídkou schopen ani komunikovat. Strážníci na místo přivolali zdravotní záchrannou službu, která si dotyčného odvezla do Masarykovy nemocnice k vyšetření. Dále byl k případu přivolán i psovod městské policie, který odvezl psa do městského útulku pro opuštěná zvířata, kde ho předal do péče příslušnému zaměstnanci tohoto zařízení," doplnil Novotný.

Hlídka musela ve večerních hodinách také do Hrnčířské ulice, kde se měl dle oznamovatele nacházet poblíž dětského hřiště na zemi ležící muž. "Strážníci na místě zjistili, že dotyčný se nachází v silně podnapilém stavu a jen stěží s hlídkou komunikoval. Strážníci s dotyčným strávili nezbytnou dobu, kdy byl opilec schopen se sám o sebe postarat a poté ho po řádném poučení  z místa vykázali," vysvětlil Novotný.

V tomto případě nebylo zapotřebí k muži přivolat zdravotní záchrannou službu. O ulici dál narazili strážníci na dvojici bezdomovců, kteří vybírali kontejner na domovní odpad a po sobě na zemi zanechávali nepořádek. Ty hlídka donutila nepořádek po sobě uklidit a z místa je vykázala.