Bude se křtít vzpomínková povodeň kniha fotografií a vzpomínkových textů na mokrou hrůzu srpna 2002. O deset let později vznikla kniha vzpomínek na krutou povodeň.

Z pěti set číslovaných výtisků bude dražen výtisk číslo 001. „Postpovodňovým" kmotrem knihy bude Josef (Pepa) Formánek.

Zaručujeme: kdo přijde kvůli povodni, odejde domu suchý. Alespoň to tvrdí ústecký fotograf Petr Berounský a nakladatel Pavel Mészáros a autor textu František Roček.

Kniha vydaná ve spolupráci s Ústeckým deníkem ukáže fotografie ze srpna 2002 a fotografie stejných míst z roku 2012. Dokonce některé záběry byly letos pořízeny ve stejný den, hodinu i minutu jako v roce 2002.