Provázet vás budou pěvecké sbory UJEP, dětská skupina Mozaika a ZUŠ Evy Randové. Pro děti jsou připraveny soutěže a odměny. Přijďte zapomenout na každodenní starosti, spojit své hlasy v pocitu sounáležitosti, klidu a pohody. Doprovodný program začne již ve 14 hodin.