Návštěvou Ústeckého kraje chce ochránkyně povzbudit lidi, aby své problémy řešili včas a správně. Během setkání jim proto bude vysvětlovat jejich práva i to, jak jim může pomoci.

Informační stánek

Na programu má setkání s lidmi na Ústecku.

V 11 hodin otevře dočasný informační stánek na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Až do 15.30 hodin tam může kdokoli přijít a s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv probrat svůj problém, na místě sepsat nebo přinést podnět ochránkyni - stížnost na úřady nebo na diskriminaci.

„Návštěvníci se na stánku dozvědí, jaká je působnost ochránkyně a její pravomoci, jak probíhá šetření, jak může ochránkyně v konkrétních případech pomoci," informovala v tiskové zprávě kancelář ombudsmanky.

Šabatová se setká i se zástupci kraje a obcí. Hovořit budou o některých problémech, s nimiž se na ni lidé obracejí, a seznámí se také s potížemi, se kterými se potýkají úřady.

Beseda o hluku

Návštěvu Ústeckého kraje Šabatová ukončí besedou s veřejností od 17 hodin v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Hlavní téma besedy uvede hraná scénka, jejíž hrdinové se potýkají s obtěžováním nadměrným hlukem.

Diváci mohou do děje zasahovat svými zkušenostmi a radami, jak mohou aktéři děje postupovat. V diskuzi s ombudsmankou a jejími právníky se lidé dozví, jak mohou problémy s nadměrným hlukem řešit, jaké jsou právní předpisy a jak může pomoci veřejná ochránkyně práv. Vstup na večerní setkání je volný.