V první pětici škol, jejichž žáci zvládali za posledních pět let zkoušky jak z češtiny, tak matematiky s nejvyšší úspěšností v ústeckém okrese, jsou podle údajů webu prijimacky.ai a Cermatu výhradně základní školy z krajského města.

Velice úspěšní jsou žáci ze ZŠ Stříbrnické, která zaujala první místo v češtině a druhé v matematice. Ředitelem této školy je Michal Ševcovic, který zároveň v minulém volebním období při zaměstnání vykonával funkci náměstka primátora pro školství.

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Ústecku dle výsledků přijímaček (v procentech)

ZŠ Stříbrnická               56,94
ZŠ Elišky Krásnohorské 56,92
ZŠ a MŠ SNP                 55,25
ZŠ Pod Vodojemem       55,13
ZŠ Vinařská                   52,48

„Dlouhodobě se snažíme, aby naše škola měla jednoznačně nastavený směr. Chceme děti kvalitně připravit nejen na přijímací zkoušky, ale i do života. Když to řeknu lidově a s nadsázkou, tak aby děti uměly číst, psát, počítat a slušně se chovat,“ popisoval Michal Ševcovic s tím, že náročnost se v budoucnu vyplatí.

„Snažíme se to vysvětlit i rodičům. Součástí naší vize je i odmítnutí jakéhokoliv změkčování, nechceme ustupovat a ani si nepřejeme, aby školáci měli úlevy. Pokud s tím souhlasí, svěřují nám své děti, pokud ne, mají jiné možnosti na výběr,“ poznamenal.

Bez doučování to nejde

V praxi to znamená, že škola připravuje děti k přijímacím zkouškám na střední školu dlouhodobě. V devátých třídách například mají školáci pravidelná doučování češtiny a matematiky.

„Rodiče za to nemusejí platit, je to v rámci naší filozofie. Pracujeme s talentovanými dětmi, máme na to i specializované kroužky, kde hledáme talenty. Když například někomu jde přírodopis, má k dispozici badatelský kroužek,“ pokračoval Ševcovic s tím, že jako náměstek primátora pro školství propagoval filozofii, že důležité je školy podpořit jako celek.

Uchazeče o střední školy letos čekají změny.
Digitalizace přijímaček začíná. Uchazeče o střední školy čekají změny

„To znamená nedělat rozdíly mezi školami, které mají úspěšné žáky, a mezi těmi ve vyloučených lokalitách. Poskytovat ředitelům servis, zbavit je rozbujelé administrativy. Tlak na ředitele je obrovský, a pokud nemají čas ani na vzdělávací aktivity, je to něco, co je limituje. O to by se měl starat zřizovatel,“ myslí si.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Ústecku dle výsledků přijímaček (v procentech)

ZŠ Pod Vodojemem        46,75
ZŠ Stříbrnická                45,11
ZŠ Elišky Krásnohorské  41,55
ZŠ Palachova                 40,70
ZŠ a MŠ Nová                37,58

Na škole vyučuje pedagog Petr Heide. Podle svých slov se snaží předcházet otázkám dětí, k čemu jim bude probírané učivo. Chce děti připravit pro reálný život. „Školáky vedeme k tomu, aby si sami dokázali najít informaci a její souvislosti. Aby si ji dokázali dát do kontextu a uměli s ní pracovat. Ve škole mají získat dovednosti, které jim k něčemu budou a které dovedou uplatnit,“ myslí si učitel fyziky ze stříbrnické školy.

„Naši žáci se k nám vracejí a popisují osmákům a deváťákům, jak se jim daří. Mají zpětnou vazbu, která není ničím ředěná,“ vysvětloval.

„Dětem nic neodpustíme“

V top 5 nejúspěšnějších škol, dle údajů webu prijimacky.ai a Cermatu, se dále umístila ZŠ Elišky Krásnohorské a ZŠ Pod Vodojemem. V češtině pak ještě bodovaly ZŠ a MŠ SNP, spolu se ZŠ Vinařská. V matematice dále vynikají žáci ze ZŠ Palachova, společně se ZŠ a MŠ Nová. Výsledky jsou v některých případech velmi těsné, v setinách procenta.

Ředitel ZŠ Elišky Krásnohorské Martin Alinče poznamenal, že co se výuky týká, dětem nic neodpustí. „Dělíme třídy na skupiny, co se matematiky a češtiny týká. Jedna skupina pokračuje kupředu, druhá se vrací k probrané látce. Myslím, že úspěšnost ve zkouškách je výsledek. Nyní na druhém stupni dělíme dvě hodiny češtiny a matematiky ve všech ročnících. Samozřejmě jde o přístup. Snažíme se připravit doučování, vést přípravy na zkoušky. Asistenti pomáhají s přípravou v rámci individuálních hodin,“ popisoval Alinče.

Češtinářka na ZŠ Elišky Krásnohorské Šárka Mikulášková vysvětlila, že v půlených hodinách není problém učit. Musí jen přizpůsobit přípravu dané hodině a skupině žáků. „Ale hodina se všemi žáky najednou je složitá, protože jsou tu silní žáci, slabší žáci, někdy i cizinci. Pedagog musí mít dvojí až trojí přípravu a musí najít styčné body, kde se ty skupiny žáků protnou. Aby i ti nejslabší uměli, co je důležité,“ líčila.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Soustavně prý na škole rovněž sledují, co se mění na přijímacích zkouškách, aby žáky naučili především to.

Rodiče osmačky Jany, která ZŠ Elišky Krásnohorské navštěvuje, se neshodnou, zda je učiva hodně, nebo málo. Otec Miroslav připomíná své dětství, přelom režimů v roce 1989, které strávil v 7. třídě. „Učiva bylo hodně a přišlo mi takové ucelené. Dneska toho je málo, a co vidím ve škole, mi přijde normální. Jen mají víc možností než já, třeba kroužky a doučování,“ vzpomínal.

Jeho manželka Jana, o sedm let mladší, to vidí jinak: „Zamlada to bylo biflování, soukat si do paměti jednu věc za druhou, beze smyslu pro budoucnost, bez pochopení. Škola je náročná, to ano, ale děti mají možnost chodit na doučování, do kroužků. Učí se hledat souvislosti. Jsem spokojená a holka si nestěžuje, má to tam ráda, nejradši má zeměpis a dějepis,“ doplnila.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat