Setkání se uskuteční v pondělí 1. června od 14.00 do 17.00. Občané se opět mohou na primátora obracet se svými dotazy, připomínkami a náměty. Pořadí příchozích návštěv tradičně sestaví recepční kanceláře primátora.

Setkání primátora s občany se konají zpravidla každé první pondělí v měsíci.