Co je v současnosti největším problémem v Ústí nad Labem?
Hodně pozornosti věnujeme tomu, abychom před nákazou ochránili klienty a personál domovů pro seniory. Ve většině z nich není možné vytvořit oddělené prostory pro nemocné a pro karanténu. Se zvýšenou desinfekci a omezením návštěv jsme začali ještě před vyhlášením vládních nouzových opatření. Zprostředkovali jsme setkání ředitelů domovů s hygieniky, probrali možná rizika a jak jim zabránit nebo alespoň zamezit. Poskytujeme jim materiální a další pomoc, mají naši plnou podporu.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Doba ukázala, kdo je kdo. Proto oceňuji všechny, kteří se zapojili, pomáhají, aby město zůstalo v chodu a plnilo všechny své funkce. Velké poděkování patří zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, ale i lidem z dopravního podniku, ze společnosti AVE, strážníkům, dobrovolníkům a mnoha dalším, kteří navzdory nebezpečí zůstávají na svých místech a často dělají víc, než musí.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
V situaci, kdy se na trhu nedá sehnat desinfekce ani ochranné prostředky je pomoc vlády a kraje nezastupitelná. Vše, co od nich dostáváme, je velká pomoc a my tento materiál hned distribuujeme tam, kde je to nejvíce potřeba. Nemá cenu si stěžovat, že dodávky jsou neúplné a přicházejí pozdě. Řada měst v USA je na tom hůře a jejich vláda si musí pomáhat pirátským způsobem, kdy přeplácí nebo dokonce zabavuje dodávky určené pro jiné země.