Na magistrátu je v současné době politická krize. Jak se promítá do fungování města?
Požadavky občanů jsou projednávány déle, týká se to i městských projektů či jmenování ředitelů základní a mateřských škol. Vše je teď v rukách zastupitelstva. Uvidíme, jaký bude vývoj, nicméně samotný chod města to neohrožuje.

Jak dlouho tento stav může trvat?
Vnímám, že je potřeba situaci urychleně vyřešit. Může to trvat týden, čtrnáct dní. Probíhají stále jednání. Opravdu mě zaráží, že zastupitelé se nedokázali shodnout na kandidátech do rady města, kteří by byli akceptovatelní a podpořeni. Jeví se to tak, že zkrátka nemají chuť pracovat ve prospěch Ústečanů a podílet se na chodu města.

Jak se přesvědčujete o tom, že ještě máte v zastupitelstvu většinovou podporu 19 hlasů?
Vyplývá to ze samotných jednání, která probíhají u kulatého stolu. Ty kontakty tam jsou a tedy i podpora. Myslím si, že vůči mé osobě nikdo nemá žádný negativní postoj.

Tím se dostáváme k vyjádření bývalých radních Renáty Zrníkové a Yvety Tomkové, které vysvětlují, že hlavní příčinou jejich odchodu z rady byl způsob jednání Vašeho náměstka pana Madara, a, cituji: Jeho téměř neomezený vliv na vedení města. Co si o tomto tvrzení myslíte?
Odchod paní Zrníkové a Tomkové z rady mě osobně stále velmi mrzí, ale jsem přesvědčena, že jsme se na rozhodnutích rady domlouvali všichni. Nesdílím tedy jejich názor a odůvodnění, ale respektuji ho. Více bych k tomu nechtěla dodávat.

Jak byste charakterizovala krátkými větami následující lokality:
Předlice – Problémová lokalita, léta nechaná napospas nepřizpůsobivým obyvatelům.
Krásné Březno – Jedno z nejhezčích a nejzelenějších sídlišť, bohužel jeho atraktivita je snižována problémovými domy s problémovými nájemníky. Například jedna z nejotřesnějších ubytoven je Freedom.
Matiční ulice – To je pomník velké kauzy, která je s naším městem dodnes spojována, přestože domy v této lokalitě, kterých se to týkalo, jsou dnes již zakonzervované.

Co říkáte jako primátorka na názory některých občanů, kteří mají strach v noci, mnohdy i přes den, projít určitými lokalitami ve svém městě?
Jako matka a babička plně chápu jejich rozhořčení nad současným stavem společnosti, který dovoluje obrácenou diskriminaci. Lidé, kteří svou každodenní poctivou prací zodpovědně žijí a platí daně, se potýkají s nepřijatelným chováním nepřizpůsobivých lidí, kteří nejeví žádnou nebo minimální snahu živit se prací. Využívají sociální dávky a vzdělání a péče o děti není v popředí jejich zájmu. Děti své rodiče nikdy nevidí pracovat, nemají řád a vychovává se tak znovu podobná generace.
V březnu jsme s mými náměstky uspořádali schůzku s ústeckými zaměstnavateli a ti vyjádřili obrovský problém s náborem běžných dělnických profesí. Na schůzce zazněl krutý fakt, že někteří lidé vůbec pracovat nechtějí. Bohužel jako primátorka mám v této oblasti velmi omezené možnosti. Na zavedení přísných a kontrolních opatření, aby ke zneužívání dávek nedocházelo, nemám vliv. Nicméně pro bezpečnost našeho města děláme maximum. Nabrali jsme nové strážníky, stále využíváme dotaci z ministerstva vnitra na asistenty prevence kriminality, navýšili jsme i počet bezpečnostních kamer. Objevuje se nám však stále nespokojenost obyvatel, kteří žijí v blízkosti například ubytoven, a to s chováním klientů v okolí. Problémy jsou rovněž s malým množstvím kontejnerů u těchto objektů. Budeme se tímto co nejdříve zabývat.

Kriminalita a zneužívání sociálních dávek úzce souvisí také s hazardem. Co říkáte na nápad směrovat veškerý hazard do bývalého nákupního střediska ve Všebořicích a vybudovat tady velké casino?
Nějaká centrální herna na okraji města by možná situaci vyřešila, nicméně nemohu v této otázce vystupovat sama za sebe. Jmenovali jsme pracovní skupinu, která se hazardem zabývá a bude prověřovat všechny varianty. Já pouze trvám na tom, že nulová tolerance hazardu není z finančních důvodů v našem městě možná.

Co letošní investice v Ústí?
Na rok 2016 máme v investiční části naplánováno dokončení projektu IPMR Mobilita za 48,8 miliónů korun. Máme též rezervu 50 miliónů na dotované investiční akce, současně žádáme o dotace z různých programů. 13 miliónů je alokováno na rekonstrukci křižovatky Tovární, Hrbovická a Majkovského. Současně v této kapitole zbývá i 5 miliónů na projektové práce.

Jaká je vaše vize města Ústí?
Ústí musí změnit svou image. Mělo by to být město vstřícné občanům s velkou nabídkou vyžití. Preferuji důsledný postup proti těm, kteří porušují zákony, proti neplatičům nájemného a dlužníkům města. Dodržování veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek města a dohled strážníků na problémové lokality jsou samozřejmostí. Chceme vytvořit pozice správců parků, letního kina, zvýšit kontroly zahrádkářských kolonií a vypracovat a vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity. Dalším důležitým bodem a vizí je revitalizace ploch ve městě postižených průmyslem.

Jak se změnil Váš osobní život po té, co jste se stala primátorkou? Vzala byste něco zpátky.
Svá rozhodnutí neměním. Ničeho nelituji a nevzala bych zpátky nic. Můj osobní život se změnil hodně. Jsem tu dnes v první řadě pro občany a teprve poté jsem ženou matkou, babičkou. Vnučku vídám zřídka, ale věřím, že jakmile se mi podaří stabilizovat chod města, tak budu naplno fungovat.

Dokážete si od práce také někdy odpočinout a takzvaně vypnout?
Když přijdu domů unavená, vyčerpaná a nechce se mi komunikovat, čeká na mě naštěstí tolerantní rodina a manžel, který mě velmi podporuje a chápe mé pracovní vytížení. Nejvíce energie poté čerpám, když je příznivé počasí a vyjedeme společně na ryby. Navíc v Církvicích, kde bydlím, je opravdu nádherná příroda, takže se na ty chvíle moc těším.

Co byste na závěr vzkázala Ústečanům?
Aby si užívali každého dne, který jim život nabízí. Hlavně bych všem chtěla popřát zdraví a optimismus. Moc bych si přála, aby se lidé nesetkávali se závistí, záští a neochotou. Věřte, že děláme pro město maximum, aby se vám všem tady žilo lépe.