Připomíná ale i obrovský dluh města, jehož splácení ročně přijde na sto milionů korun a skončí v roce 2030.

Ústí pronásledují letité problémy: není tu autobusové nádraží, poničená ulice Na Nivách a další. Co s tím chcete dělat?
Autobusové nádraží je velký problém. Jednali jsme s bývalým majitelem o možném odkupu, ale nenabídl přijatelnou cenu. Jenže dopravní terminál městu chybí. Linkovou dopravu přitom objednává kraj. Máme připravené tři varianty pro nové autobusové nádraží. Nejaktuálnější je varianta u nově vznikajícího záchytného parkoviště, které město právě odkoupilo. Chceme vyřešit tělocvičnu na Střekově i Lázně Vrbenského. Město chce vykoupit tyto zdevastované objekty a připravit jejich rekonstrukci. Co se týká ulice Na Nivách, o její koupi již zastupitelstvo rozhodlo. Teď hledáme zdroje na demolici zdevastovaných domů i revitalizaci této lokality.

Co dalšího plánujete na letošek a příští rok?
Na přelomu roku snad začne rekonstrukce venkovního areálu koupaliště na Klíši, hotová by měla být v příštím roce. Zrekonstruujeme Smetanovy sady, kam bychom rádi instalovali historickou tramvaj. Budeme pokračovat v budování cyklostezek, chystáme přemostění rušné ulice na Severní Terase, aby se lidé bezpečně dostali na sportoviště.

To jistě není vše, počítáte i s dalšími projekty?
Projektů je víc. Na pozemcích města by mohla vzniknout komunitní zahrada. Zajímavý je i projekt Open office magistrát, který více zpřístupní úřad občanům. Připraven je i projekt rekonstrukce střekovského nábřeží. Ústečanům nabídneme možnost rozhodnout, do kterých projektů by město mělo investovat, na takzvaný participační rozpočet počítáme s 20 miliony. Máme výhled i pro rok 2019, kdy by mohla začít stavba multifunkční sportovní haly s druhou ledovou plochou mezi zimním a fotbalovým stadionem.

Jste ve funkci přibližně dva roky. Jak byste zhodnotila své působení?
Považuji za důležité, že hospodaříme nejen s vyrovnaným, ale s přebytkovým rozpočtem. Účet loňského roku sice ještě není zcela uzavřený, ale můžeme předpokládat, že se vzniklý přebytek bude blížit 170 milionům korun. Je významné, že se podařilo odvrátit stamilionové korekce za projekty ROP Severozápad, které by Ústí muselo vracet.

To sice není špatné číslo, ale nestačí to. Například náměstek Jiří Madar říkal, že jen na opravy silnic by bylo potřeba 400 milionů korun…
Ale my neutěšený stav komunikací řešíme. Proto jsme třeba vypracovali revizi chodníků a silnic. Nad rámec rozpočtu se snažíme z úspor investovat do oprav. Už letos jsme mohli zachránit mnohé naléhavé opravy právě díky výsledkům dobrého hospodaření.

Zvažujete nějaké další úvěry, abyste pokryli všechny městské investice?
Nepočítáme s nimi. Do konce volebního období nás čeká spousta práce a připravujeme projekty i na příští období. Hodně nás ale limitují právě úvěry z minulých let. Splácíme přes sto milionů korun ročně, poslední splátky zaplatíme v roce 2030. Nechceme proto Ústí dál zadlužovat, a proto vše financujeme jen z městského rozpočtu. Až město dluh splatí, pak teprve bude možné víc investovat a použít peníze ke zlepšení vzhledu města.

Co budete dělat s dalšími vyloučenými nebo zanedbanými lokalitami a starými průmyslovými areály?
Všechny opuštěné, nevyužívané, zdevastované objekty a plochy potřebujeme vykoupit a revitalizovat, abychom přivedli podnikatele zpět do centra města.

Tyto objekty ale město nevlastní, že?
Všechny rozpadající se objekty jsou v soukromých rukou. Vlastníci většinou nereagují na výzvy ani na pokuty od stavebního úřadu, často je nelze ani dohledat a město nemůže s nemovitostí nic udělat. Chybí nám zákonný nástroj, jak takové ruiny rychle získat do svého majetku a i s pomocí dotací zlikvidovat.

Lidé si často stěžují, že tu není kde aktivně odpočívat, ani vhodná turistická lokalita, kde by člověk mohl s rodinou strávit víkend nebo dovolenou. V této souvislosti mne napadá jezero Milada, jaké s ním máte plány?
Rádi bychom dokončili revitalizaci okolí celého jezera. Pro nalezení vhodných investorů bude potřeba zajistit některé přípravné práce na konkrétních projektech, hlavně zavedení inženýrských sítí jako je kanalizace, elektřina, voda. Nutné budou další investice do stezek pro cyklisty i bruslaře, do sítě dětských hřišť či naučné stezky. Vybudování kapacitních parkovišť spolu s automatickým výběrem parkovného, vytvoření zálivů pro MHD a veřejného osvětlení. Dále je to budova pro vodní záchrannou službu a služebnu městské policie. Vybudování komunikací, rekreačních a relaxačních zařízení s možností ubytování v kempu, hotelu a mnoho dalšího.

A další plány do budoucna?
Je jich hodně. Letos nás čeká stavba sportovně-relaxačního centra v areálu Větruše, kde by mohlo být i lanové centrum. Připravujeme rekonstrukci bazénu v jeslích na Severní Terase včetně úpravy vstupu do objektu s možností přístupu s dětskými kočárky a šatny pro rodiče s dětmi. Přístup a zázemí by měli mít i aktivní tatínkové, kteří se v dnešní době ochotně podílejí na kurzech plavání batolat. Chceme také nechat upravit dlažbu na Mírovém náměstí, která trápí naše ženy, rekonstruovat chodníky, osvětlení v Pařížské ulici, kde by se měla objevit i květinová výzdoba. Novou zeleň dostanou i další kruhové objezdy. Musím připomenout i naši zoologickou zahradu, která potřebuje nové pavilony pro možný chov zvířat i vybudování parkovacího domu ke zlepšení dostupnosti ZOO návštěvníkům.