Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 4,132 milionu korun. Má také vyřešit optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním městské hromadné dopravy.

Mimo to se má vypořádat i se zlepšením podmínek pro cyklisty a chodce. To vše má pomoci vytvořit v Ústí nad Labem bezpečný a zdravý veřejný prostor.