„Při teplotní inverzi jsou zhoršené rozptylové podmínky a škodliviny se drží při zemi," upřesnil Martin Novák z ČHMÚ. „Modelovým příkladem může být obec, kde ve dvou domech nezodpovědný majitel zatopí PET lahvemi, starými pražci a podobně, navíc ve starém kotli."

Aktivisté už roky bojují za osvícený přístup nejen u řadových obyvatel, ale také u úřadů a samospráv. Třeba Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody upozornil na nebezpečí, kdy se lidé kvůli vysokým cenám začnou vracet ke dřevu.

„Pokud nemají kvalitní kotel, znečišťují ovzduší hlavně polétavým prachem," podotkl Páleník. „Když pak přidají navíc odpadky, vypouští do ovzduší skutečné jedy. Nejhorší, co může být, je pálit odpad při nízkých teplotách ve starém domovním kotli. V 90. letech tu sice ovzduší vyčistili plynofikací, ale je třeba v ní pokračovat," dodal Páleník.

Meteorolog Novák vysvětlil, že teplotní inverze je normální meteorologický jev, kdy se v terénním dolíku drží studený vzduch. Problém je, že právě chlad drží škodliviny při zemi. Ty se potom kumulují a vzniká smog. „Většina lidí si toho nevšimne, protože slunce je rozpustí dřív, než jdou do práce," pokračoval ústecký meteorolog.

Ovšem právě u těchto nízkých a krátkodobých inverzí nejsou podle něj problémem takzvané vysoké stacionární zdroje, laicky řečeno tovární komíny. „Kolikrát si můžete všimnout, že trčí z mlhy. Teplý vzduch a plyny z nich navíc emise vynesou nad inverzi. Potíž jsou právě lokální zdroje," pokračoval Novák s tím, že záleží jen na přístupu lidí.

Problémy navíc inverze způsobují i kolem silnic. Auta totiž víří prach, nehledě na výfukové zplodiny. „Je ovšem na úřadech, aby na to, čím lidé zatopí, dohlédly, případně nějak regulovali dopravu," dodal Novák.

Podle Karla Rouče z kanceláře primátora se prý město i magistrát snaží uplatňovat dodržování všech dostupných opatření k omezení prašnosti. Uklízí ulice, kontrolují, zda lidé nepálí domovní odpad i opatření na stavbách, žádají řidiče, aby se pokusili omezit výjezdy na nejnutnější. „Regulací vjezdu automobilů do města by se ale emise z dopravy pouze přesunuly na jiné místo, ve kterém je rovněž vyhlášen signál regulace zdrojů znečišťování ovzduší," dodal.