„Nárok na něj vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden člen zastupitelstva kraje za stranu a hnutí na kandidátní listině. Příspěvek na mandát člena zastupitelstva kraje činí ročně 250 000 korun,“ vypočítává mluvčí ministerstva financí Anna Fuksová.

Za čtyřleté volební období tak za jednoho zastupitele strana dostane milion korun. V minulém volebním období byl státní příspěvek nižší, za čtyři roky zastupitel „vydělal“ straně 950 tisíc. Většina stran, kterým letos voliči vyjádřili důvěru, získá na činnost pěkný obnos. Výraznou ztrátu v řádu milionů pocítí komunisté.

GrafikaZdroj: Deník

V souladu se zákonem se příspěvek na činnost vyplácí na žádost strany a hnutí po celé volební období každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách pozadu, a to teprve poté, kdy strana vykáže výroční finanční zprávu.

„Splátka za první čtvrtletí se vyplácí každoročně do 15. dubna, za druhé čtvrtletí každoročně do 30. června, za třetí čtvrtletí každoročně do 15. října a za čtvrté čtvrtletí každoročně do 1. prosince. Žádost se podává na každou splátku zvlášť,“ doplňuje k mechanismu vyplácení příspěvku Fuksová.

K financování politických stran jsou v České republice využívány dva zdroje - interní a externí. Mezi interní zdroje patří členské příspěvky, pronájmy prostor v majetku strany nebo plesy a tomboly. Mezi externí zdroje patří sponzorské dary, příspěvky od státu, půjčky nebo finance z podnikání. Hospodaření českých politických stran je regulováno zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Nově zvolení zastupitelé Ústeckého kraje
Kdo jsou noví zastupitelé Ústeckého kraje? Podívejte se