Velevrub, skokan, jelec, užovka, bobr a losos. To jsou živočichové, kvůli kterým je nyní těsně před vydáním stavebního povolení u ledu stavba nového přístaviště u Labe. Vyplývá to z rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny – Správy CHKO České středohoří (AOPK). Podle ochránců přírody Ředitelství vodních cest (ŘVC) neprokázalo, že je existence dalšího přístaviště na dolním Labi důležitější, než cenný biotop v Malých Žernosekách. ŘVC se proti rozhodnutí odvolalo.

Podle AOPK přínosy přístaviště jako snížení nezaměstnanosti, růst HDP a podpora podnikatelského prostředí ŘVC nedoložilo. „Přínosy pro podporu turismu a cestovního ruchu nebyly podpořeny objektivně ověřitelnými fakty a nejsou věrohodné. Nebyla prokázána potřebnost vybudování veřejného přístaviště pro osobní lodní dopravu v lokalitě Malé Žernoseky, neboť tuto funkci dostatečně zajišťuje stávající přístaviště Velké Žernoseky,“ stojí v rozhodnutí AOPK.

Na problematické kácení v Trmicích ústeckou Chemičkou upozorňuje Vladimír Růžička.
Chemička by ráda soláry v Trmicích. S kácením byla moc hrr, řeší to inspekce

Ředitelství se odvolalo. Nesouhlasí se závěrem, že není veřejný zájem na stavbě veřejného přístaviště. „Jedná se o dlouhodobě připravovanou stavbu pro zlepšení podmínek pro rekreační plavbu na Labi, vycházející ze systematické výstavby série veřejných přístavišť,“ říká mluvčí ŘVC Jan Bukovský. „Cílem je souvislé pokrytí celé vodní cesty sítí přístavní infrastruktury, aby turistická plavba měla kvalitní zázemí a turisté na lodích měli k dispozici místa pro bezpečné přistání a návštěvu okolí vodní cesty. Přístaviště v Malých Žernosekách do této sítě integrálně zapadá a jeho výstavba je podporována lokální samosprávou,“ dodává mluvčí ŘVC.

Spokojený s výsledkem řízení je naopak předseda Dětí Země Miroslav Patrik. „ŘVC během asi dvaceti měsíců nedoložilo, v čem spočívá veřejný zájem umístit přístaviště do biotopu cenných druhů živočichů. A to ačkoliv tvrdilo, že se údajně sníží nehodovost stávající osobní plavby a nezaměstnanost, a naopak se zvýší podnikání a rekreace. Ani jedno z těchto tvrzení nebylo podloženo konkrétními údaji, takže šlo jen o spekulace a o floskule,“ tvrdí Patrik.

Kvalita koupacích vod podle ÚZIS ČR k 17. červenci 2023.
Kam za koupáním: Černý smajlík varuje před Chmelařem, oranžový mají Chabařovice

Rozhodnutí nepotěšilo starostu Malých Žernosek Petra Lišku. Deníku ukázal, že nové přístaviště mělo vzniknout u stávajícího přívozu: z jedné strany mělo být kotviště pro větší lodi, na druhé straně pro malá plavidla. A na břehu mělo být i zázemí pro vodáky, které běžná přístaviště na Labi nemají. Také se tu měly dát vytahovat lodě na souš. „Já to ještě pořád nevzdávám. Pořád to vnímám jako komplikaci, která má své řešení,“ říká starosta, aniž by chtěl jít do detailu.

Starostu Lišku rozhodnutí překvapilo i proto, že posuzování vlivu přístaviště na životní prostředí proběhlo už několikrát v rámci územního plánu, územního rozhodnutí i řízení EIA a nikdy prý nebyl žádný problém. „Až v závěru před podáváním podkladů na stavební povolení se odvolaly Děti Země a agentura jim dala v argumentech za pravdu,“ shrnuje starosta. Ten také připomíná, že jiní odborníci navrhovali řešení, jak vliv stavby na životní prostředí eliminovat.

Řada chráněných živočichů nemá v území hnízda a vyráží sem jen za potravou. I tak bylo ŘVC připraveno, jak třeba se škeblemi při stavbě naložit: záměr byl snížit hladinu Labe, vysbírat je a přemístit. A to mimo období, kdy jsou nejaktivnější. Liškovi vadí tvrzení ochránců přírody, že zázemí pro vodní dopravu není potřeba a že přístavišť je na dolním Labi už dost. Pro Malé Žernoseky i celý region by podle starosty bylo přístaviště velkým přínosem, když by vhodně doplnilo stávající turistickou infrastrukturu.

Cyklostezka Ústí nad Labem centrum – jezero Milada
VIDEO: Projeli jsme novou cyklotrasu na Miladu. Pro malé děti to zatím není

Děti Země i AOPK operují i dostatečností přívozu. Ale jeho dlouhodobá existence prý není kvůli zpřísňujícím se zkouškám převozníků vůbec jistá. „Už dnes jsme závislí na důchodcích. A klidně se může stát, že už příští rok nemusíme být schopni obsluhu přívozu zajistit,“ varuje Liška. Ten odmítá i to, že jsou dostatečná přístaviště na druhém břehu, protože žádné z nich nemá infrastrukturu plánovanou právě v Malých Žernosekách. Jedno z nich je navíc soukromé.

Obec už teď představuje výchozí místo na cyklostezku, k Labi i do Českého středohoří jak pro pěší, tak i pro cyklisty a ty, kdo dojedou vlakem, na motorce nebo autem. Na přístaviště pro malé lodi, na molo pro parníky a zázemí chtělo ŘVC vynaložit kolem 55 milionů korun. Projekt se připravoval řadu let, podle původních plánů už mělo být hotovo. Malé Žernoseky poskytly investorovi pozemky u Labe a po postavení přístaviště plánovaly menší investice do infrastruktury v lokalitě.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín