To sídlí v prvním patře budovy Grand v centru Ústí nad Labem. Fungovat bude každé pondělí a středu odpoledne od 14 do 17 hod.

„Poradenské středisko v Ústí nad Labem zprovoznilo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, aby pomohlo při zmáhání problémů s bydlením, včetně sociálního bydlení, dluhů a řešení úvěrů a pohledávek, které jsou výrazné především na severu Čech," řekl František Lébl, předseda SMBD.

Dodal, že sdružení pomáhá zajišťovat účinnou pomoc nezbytnou pro chod družstva či společenství vlastníku jednotek především v ekonomické a právní oblasti.

NEVÝDĚLEČNÝ PROJEKT

„Jde o nevýdělečný projekt. Činnost sdružení je financována z členských příspěvků. Od roku 2003 je podporována i dotacemi Ministerstva pro místní rozvoj. Snažíme se pomoci majitelům domů, nájemníkům a bytovým družstvům v regionu," uvedl Michal Rožec, ústecký zástupce firmy AVM corp., která zajišťuje provoz regionální kanceláře SMBD.

V regionech je, včetně Ústecka, již čtrnáct středisek a dvě jsou v Praze. Na severu Čech již funguje středisko v České Lípě a v Liberci.

Podle Lébla bude mít ústecké středisko podobně jako liberecké, plné ruce práce, protože problémů v oblasti bydlení je stále více. To potvrzuje i Zdeněk Balcar z ústecké kanceláře Sdružení nájemníků ČR, které bude s novým poradenským střediskem SMBD spolupracovat. I podle něj jsou poradenská střediska stále více využívána i kvůli problémům s dluhy.

Kontakt SMBD Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, Těšnov 5, Praha 1, 110 00. Tel/fax: 224 805 511, e-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz, www.bytovadruzstva.cz. JUDr. František Lebl, předseda SMBD: 224805315, lebl@bytovadruzstva.cz