Skvělou průvodkyní historií kostela sv. Floriána byla Věra Brožová, na zámeckých schodech byla sbírka obrazů, v proskleném atriu výstava popisující zánik památek na Mostecku.

"Jsem tu poprvé, interiér kostela byl fantastický, stejně jako odborný výklad kastelánky. Od trolejbusu jsem do parku prošel úzkou cestičkou mezi polámanými ploty, samá kopřiva a střepy. Člověk by u tak krásné památky čekal posekanou trávu a kašnu plnou vody. Asi jsem blázen, ale v Děčíně pod zámkem to tak vypadá," posteskl si šedovlasý muž.

Tisíce lidí si užily Ústecký Majáles.
Tisíce lidí si užily Ústecký Majáles. Mirai plaval na rukou

Dřevěné lavice byly obsazeny, ochoz byl plný zvědavců, přicházeli další a další. Podle vydaných lístků se do Krásného Března dostavilo 130 milovníků historie. Průvodkyně areálem krátce vzpomněla vznik obce, potom přišel na řadu kostel. "Zajímavou stavbu nechal v letech 1597 až 1604 postavit majitel březenského zámku Rudolf z Bünau, a to nejprve jako rodinnou kapli. Sv. Floriánovi byl kostel zasvěcen až roku 1897, kdy byla v místě zřízena samostatná farnost. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní oltář s alabastrovými reliéfy z počátku 17. století. Veškeré vybavení interiéru je původní, krásný je strop, nová jsou vitrážová okna. Posledním majitelem byl Leo Heinrich Skrbenský z Hřiště, syn Malvíny Kolowrat - Krakowské - Novohradské," tvrdila Věra Brožová a klidným hlasem odpovídala na všetečné otázky jednotlivců.

Své čestné místo v kostele sv. Floriána má i vzácná socha Panny Marie z Trmic. Ta byla zachráněna pro Ústí nad Labem v době insolvence trmické farnosti.

Kostelní náměstí v Ústí nad Labem v sobotu 14. 5. 2022 je zaplaveno pivovary z celé ČR.
Kostelní náměstí obsypané stánky s pivem. Ústecký pivní jarmark byl zahájen

Celý areál několikrát měnil majitele. Značně zdevastovaný jej získal Národní památkový úřad. Celková rekonstrukce byla provedena v letech 2009 až 2011. Pro veřejnost byl zpřístupněn v roce 2014.

Zajímavá prohlídka končila v proskleném atriu, kde na několika panelech byly vzpomenuty historické památky, umělecká díla i celé obce, které v minulosti musely ustoupit uhlí.