Na konci února se do projektu Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení přidalo sdružení Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva.

Vedoucí tohoto sdružení sama v Trmicích téměř 30 let žila a ví, jaké tam jsou neustále problémy.

Zkušenosti

„V současné době tam ještě bydlí moji rodiče a bratr. Dění kolem Trmic mě zajímá. Devadesát procent klientů, kteří k nám chodí, znám osobně. Naše příbuzenstvo v Trmicích čítá 150 osob z celkového počtu osmi set lidí, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na matrice v Trmicích. Proto jim chceme pomáhat," uvedla Lenka Balogová.

Snaží se pomoci hlavně rodinám s dětmi. „Rodiče si zkrátka neví rady, jak děti vychovávat. Tíží je komunikační bariéra. A to především mezi úřadem, školou či u lékaře. My jsme jen tím prostředníkem," vysvětlila Lenka Balogová.

Bezpečí v ulicích

Projekt sociální pracovníci zaměřili nejen na sociálně slabé matky, ale i na děti. Snaží se také takzvaně dostat děti z ulice. Místní totiž měli pocit, že se skupiny mladých lidí potulují po ulicích, obsazují lavičky. Proto se zde často necítili bezpečně.

Hlavním centrem, kam mohou lidé chodit a kde se poskytují sociální služby, je dům, kde dřív sídlila pošta.

„Je tam nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Slouží tam i služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi, které má na starosti Poradna pro lidská práva. A my tam poskytujeme službu terénního programu," řekla vedoucí služby Jana Kadlecová z DrugOut Klubu.

Za tu dobu má klub okolo tří tisíc kontaktů s klienty a mají splněno přes 260 zakázek. „Mezi nejčastější patří asistence na úřadech, zprostředkování brigád těmto lidem, aktuální nabídka práce z úřadu práce, řešení bytové situace, české občanství či zajištění lékařské péče," vypočítala Kadlecová.

Peníze na svoji práci získala sdružení od státu, z Bruselu i od trmické radnice.