Ačkoli ještě není hotová projektová dokumentace, studie pracuje s předpokladem, že podle ní vznikne. Proto autorský tým spolu s městem zorganizoval dvě setkání s obyvateli sídliště, nájemci obchodů a majiteli zdejších nemovitostí. Na nich studii a záměry představili a poté sesbírali i připomínky, aby s nimi do budoucna mohli pracovat. V každém případě město počítá s tím, že na uvedení plánu do života získá dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Dle předběžného odhadu současného vedení města to bude stát desítky milionů korun, a bude tedy potřeba postupovat „salámovou metodou“. Tedy po etapách.

Jak ale vysvětluje v textové části studie architekt Patrik Šarmír a jeho tým, má skutečně jít o kompletní revitalizaci celého prostoru zadního traktu dolního úseku Masarkovy ulice a jeho zkultivování. Týkat se má oněch zničených dlaždic, chybějících laviček, košů a parkovacích stání, nové městské zeleně a třeba i úprav zanedbaného svatebního parku naproti obřadní síni. „Cílem plánu regenerace sídliště je najít řešení aktuálních problémů území,“ napsali autoři studie.

Součástí plánu je prý i návrh zeleně s dendrologickým a biologickým průzkumem, kontejnerových stání zapuštěných pod povrchem nebo veřejného osvětlení. „Smyslem studie je zlepšení vzhledu obytného prostoru s vícepodlažními domy a občanskou vybaveností. Výsledkem studie bude i zlepšení nabídky odpočinkových zón a rekreačních aktivit občanů všech věkových kategorií,“ pokračují autoři s tím, že součástí bude i odhad vynaložených nákladů, nebo rozdělení regenerace sídliště na etapy.

Poměrně příznivý pohled na studii má například i ústecký architekt a zastupitel PRO! Ústí Jan Hrouda. „Určitě je dobře, že zpracovávají komplexní studii regenerace. Je ovšem potřeba zvolit další postup realizace, která se neobejde bez spolupráce a dialogu s ostatními vlastníky. Městu patří jen pozemky. Je potřeba, aby s nimi jednalo vedení města, aby nakonec ty investované peníze nepřišly za pár let vniveč. Projekt by to mohl být funkční, zajímavá je zadní část s hřištěm, fajn mi přijde i zkultivování zahrady u knihovny,“ zamýšlel se.

Podle dosavadního náměstka primátora pro rozvoj Pavla Tošovského (ODS) termíny vyplynou z dokončené studie a poté projektové dokumentace, nebo vyhlášení příslušného dotačního titulu. „Výhledově to vidím někdy na příští rok. Pokud by to nevyšlo, tak by ještě mohlo město žádat o dotace z evropského programu IROP-ITI. Byly bychom rádi, kdyby se na tom podíleli i vlastníci nemovitostí, jako například společnost CPI Byty. Na první veřejné jednání její zástupci přišli a účasti se nezříkali. Na druhém jednání jsem je neviděl, snad ale budou spolupracovat, je to v jejich zájmu,“ poznamenal Tošovský.

Společnost CPI byty se prozatím k revitalizaci nevyjádřila. Její mluvčí Jakub Velen během pátku nepřijímal telefonní hovory, ani neodpověděl na e-mail s dotazy.