Setkání se uskuteční od 18 hodin před budovou Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Studenti filozofické fakulty, stejně jako vedení FF UJEP, jednoznačně odmítají ruský útok na Ukrajinu, která je suverénním státem. „Jedná se o nepřijatelný krok, který v argumentech prezidenta Putina připomíná pro naši zemi tragickou dobu mnichovské okupace i události invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Obránci ukrajinských měst bojují i za naši svobodu a zachování světa, v němž je cesta dialogu, mírových řešení a diplomacie nadřazena účelovým dezinformacím, agresi a násilnému prosazování velmocenských zájmů,“ říká Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP.

V této souvislosti nabídlo vedení FF UJEP podporu v maximální možné míře všem svým studentkám a studentům, jejichž domovem je Ukrajina. K tomuto prohlášení se přidali i studenti filozofické fakulty, kteří se rozhodli vyjádřit podporu a solidaritu Ukrajině zorganizováním protestní akce, během které bude odkazováno na finanční sbírky neziskových organizací.

„Společně s dalšími studenty UJEP chceme vyjádřit podporu našim ukrajinským kamarádkám a kamarádům, kteří v této chvíli zažívají obrovský šok z toho, co se děje v jejich rodné zemi. Rozhodli jsme se uspořádat protestní akci, na které bychom chtěli vyjádřit plnou podporu Ukrajině a zároveň přispět k finanční pomoci. Na místě akce si budou moci lidé zakoupit občerstvení, jehož cenu budou moci rovnou odeslat neziskovým organizacím. Zároveň chceme odkazovat na e-petici, kterou bude možné prostřednictvím QR kódu podepsat,“ zmiňuje jeden z hlavních organizátorů celé akce, Matěj Märc.

Zvány jsou všechny studentky a studenti, včetně celé Akademické obce UJEP. Akce je přístupná i široké veřejnosti, tedy všem, kteří by chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s ruskou agresí a podporu Ukrajině.