Severočeská vodárenská společnost, která je investorem stavby, projekt koordinuje se staňkovickou radnicí. Ta poté plánuje rekonstrukci chodníků a silnice.

Obcí vede průtah silnice II/250 a vzhledem ke stavebním pracím na řidiče čekají dopravní omezení. Dopravu v Postoloprtské ulici ve Staňkovicích budou v některých fázích prací řídit regulovčíci. Vodovod z litinového potrubí pochází z roku 1955, potrubí z PVC je pak o patnáct let mladší.

Ilustrační foto.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem propaguje téma vody

Potrubí je zastaralé a poruchové, šachta je ve špatném technickém stavu. Proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 923 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Jde o jeden z projektů pro okres Louny, kde pro rok 2024 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 211,1 milion korun bez DPH.

Ilustrační foto.
MZe přispěje obcím 700 milionů korun na výstavbu vodovodů a kanalizací