Ředitel školy Jaroslav Mareš a děkani fakult Jaroslav Pavlík a František Holešovský to potvrdili podpisem smlouvy.

Spolupráce se sousedy

„Jsme již od roku 2013 fakultní školou Fakulty elektrotechnické ČVUT a připadalo mi logické, že stejnou spolupráci navážeme i s fakultami v našem sousedství. Je to další krok ke zkvalitnění výuky, studentům se otevřou nové možnosti," uvedl Mareš.

„Náš kraj potřebuje nové lidi pro energetiku a průmysl, máme proto zájem o každého studenta, který se technickým oborům věnuje," řekl děkan Holešovský.

„Navazujeme na předchozí spolupráci, určitě se to projeví dobrými výsledky při řešení společných projektů," dodal děkan Pavlík.