V sobotu 15. února v pět hodin odpoledne se vydal dlouhý průvod lidí z Chlumce z náměstí na pochod městem. Lidé šli okolo domova pro seniory pod Horkou okolo pomníku lva až k bývalému hotelu Bonaparte. Zde průvod přešel silnici a pokračoval v trase vytyčené pochodněmi až do areálu TJ Chlumec. Zde program pokračoval.

„Rád bych vás přivítal u rekonstrukce tradiční bitvy, které se odehrála v únoru roku 1126. Česká kníže Soběslav a Moravský kníže Ota spolu bojovali o knížecí titul,“ vítal příchozí chlumecký starosta Roman Zettlitzer.

Podle Václava Houfka je prostor u Chlumce pevně spjatý s českými dějinami. „Okolí Chlumce a Chlumec samotný několikrát do našich dějin významně vstoupil, třikrát díky velkým bitvám. Bitva z roku 1126 patří k nejvýznamnějším středověkým českým bitvám,“ sdělil na úvod Houfek, a pak pokračoval ve výkladu historických souvislostí.

V areálu TJ Chlumec si příchozí za doprovodu středověké hudby připomněli dobové zbraně a viděli několik velmi zajímavých ukázek boje. K vidění byla také ohnivá show. Historický program zakončil ohňostroj.