Ředitel Milan Zelenka uvedl, že zakoupit techniku do tříd škole umožnilo zapojení se do projektu, díky kterému získali evropskou dotaci 1,7 milionu korun. „Jsme jedna z mála škol, který se zapojila a takovou techniku má," uvedl. Před prázdninami se tak v šesti třídách objevily dataprojektory a promítací plátno. Součástí vybavení je i počítač, který vše ovládá, a kompletní ozvučení učebny.

Učitelka Lenka Růžičková, která má v letošním roce třídu prvňáčků na starosti, tvrdí, že novou techniku bude využívat skoro ve všech předmětech. Podle ní jí to usnadní práci a pro děti bude výuka mnohem zábavnější. „Jde to využít k řadě věcí," vysvětluje.

Učitelé mají na počítačích připravenu řadu učebních materiálů. Deníku ukázali například to, jak děti za pomoci tabule a obrázků mohou učit rozpoznávat slovní druhy. Vynikající prý technika je i na výuku cizích jazyků nebo matematiky.

Za pomoci počítače a dataprojektoru dokáže svým žákům nejen vykládat látku. „Můžete se třeba připojit na youtube a pustit jim ukázku," vysvětluje. Program může být využitý i ke zkoušení. Místo u tabule jen žák bude u počítače řešit úlohy. Jeho spolužáci vše uvidí na plátně online.

Podle Zelenky začala škola s nákupem techniky již v loňském roce. Má tak klasické interaktivní tabule, ale nově vybavila i učebny výpočetní techniky. Projektory a napojení tříd je jejich poslední inovací.

Zelenka tvrdí, že většina učitelů si na škole na moderní techniku zvykla a velmi úspěšně ji používá. „Nejde o to, aby se používala stylem, když ji tady máte, musíte ji využít. Ale tam, kde se to nabízí. Když je rychlejší něco napsat křídou na černou tabuli, samozřejmě použijeme křídu," řekl.

Podle něho je cílem školy naučit děti počítače využívat i v běžném životě. Proto je již na základní škole učí, jak třeba využít Excel, aby si uměly spočítat bankovní úrok.