Jeho pokoj na koleji Hvězda v Praze prohledali policisté. Zabavili mu počítač včetně dalších elektronických nosičů dat.

PŘEDRAŽENÉ VÝLETY POLITIKŮ

Univerzita Karlova, kde Blažej studuje, totiž dala policii mylné informace, a mladého aktivistu si tak spletli s počítačovým pirátem. Student je ovšem přesvědčený, že se policie chtěla dostat k choulostivým datům k různým ústeckým politickým kauzám, ke kterým jako aktivista shromažďuje informace.

„Za dobu, kdy ve vedení magistrátu sedělo Pro!Ústí, jsem prověřoval desítky tisíc smluv a faktur a identifikoval stovky předražených, od výletů politiků do Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, přes poskytování blíže neupřesněných právních a konzultačních služeb až po pochybné akce produkčních firem. Někoho mohlo zajímat, co přesně jsem v té době zjistil," říká Blažej, který měl v počítači i věci do práce a do školy.

„Domovní prohlídka mi přesunula zkouškové období na září a způsobila předběžnou škodu 60 tisíc korun. Někdo mi tak mohl chtít jen zkazit prázdniny a naznačit, že bych se neměl ve všem tak vrtat. To první se mu povedlo, to druhé rozhodně ne," podotýká aktivista.

POLICIE NEVYLUČUJE OMLUVU

Policie se k červnové razii nevyjádřila, pouze uvedla, že nevylučuje, že se studentovi v případě prokázání pochybení omluví.

„Pokud se jakákoli osoba cítí poškozena jednáním policie, má právo podat proti tomuto jednání stížnost u příslušného odboru vnitřní kontroly," uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Svůj podíl na domovní prohlídce Univerzita Karlova (UK) přiznává. „Došlo k pochybení z naší strany. Důvodem bylo to, že policie se dotazovala na více IP adres, a to v různých časech," sdělil mluvčí UK Václav Hájek.

NĚKOLIK POCHYBENÍ POLICISTŮ

Podle Blažeje se ovšem policie dopustila hned několika pochybení. Nejenže mu prý nedovolila spojit se s advokátem, dva měsíce odmítala i možnost nahlédnout do spisu.

„Nebrala v potaz také to, že můj pokoj lze považovat za místo výkonu advokacie. Během praxe v advokátní kanceláři jsem tady totiž přechovával advokátní spisy. Dle zákona tedy měl být prohlídce přítomen zástupce České advokátní komory," podotýká Blažej.

Vysokoškolská kolej podle univerzity ovšem není pro přechovávání advokátních spisů tím správným místem. „Koleje a menzy UK by s takovým postupem nikdy nevyslovila oficiální souhlas," vysvětlil Hájek.

Student nevěří, že šlo ze strany policie o omyl, a bude požadovat náhradu způsobené škody. „V budoucnu budu klást větší důraz na šifrování a zálohování dat. V tom, co dělám, budu pokračovat," dodal Blažej.