Oblast starého Úžína je země protkaná silnicemi, po kterých stále někdo jezdí, ale svým způsobem je to země nepoznaná, to pokud se ohlédneme do předvčerejších dnů.

O této vsi a okolních vesnicích a osadách se dozvíme mnoho dosud opomíjených drobných detailů tvořících historii v nové publikaci nazvané prostě „Úžín" doplňující knihovničku zaniklých obcí v důsledku důlní činnosti.

Knihu o 185 stranách vydal bývalý starosta Telnice a současný senátor Jaroslav Doubrava.

Stále doufal, že snad jednou…

Knihu velkého formátu A4 napsal Jaroslav Doubrava a Ferdinand Maděra. V publikaci jsou kresby úžínského kronikáře a spisovatele skautských knih Josefa Nováka převzaté z kroniky obce a mnoho desítek fotografií. Úžín, ale v podstatě i rozsáhlejší oblast kolem obce, je zachycena v této novodobé kronice od pravěku až do dnešních dnů.

„Když jsem jako starosta obce Telnice spolupracoval na publikaci o historii Telnice, ve skrytu duše jsem doufal, že jednou vznikne podobná knížečka o Úžínu," vzpomínal Jaroslav Doubrava.

Nenechat zmizet své vzpomínky

Nestalo se. Cítil ale, že by bylo velkou marnotratností nechat zapadnout vzpomínky na mnoho pracovitých lidí a na domy, které již zmizely v zapomnění.

close Jedna z fotografií, které autoři Ferdinand Maděra a Jaroslav Doubrava použili ve své publikaci o Úžínu. zoom_in „Začala se mi v hlavě rodit, netušil jsem jak šílená myšlenka, že bych se tohoto úkolu zhostil já. Kniha by nevznikla bez trpělivé spolupráce s Ferdinandem Maděrou, který odstraňoval prach zapomnění z archivních materiálů," pokračoval ve vzpomínání na počátek práce na knize Doubrava.

Kromě kreseb a fotokopií map je v knize několik set fotografií. Neboť přes polovinu knihy tvoří fotografie vesnice, domů a lidí.

Polovinu knihy tvoří část nazvaná „Jak jsme vedle sebe bydleli?" Je to fotografická rekapitulace dnů minulých.

„Zařadil jsem do publikace také fotografie ze setkání občanů Úžína z roku 1987, 2011 a 2013, protože knížka o oblasti Úžína je nejen o historii, ale především o lidech," vypočítával ústecký senátor Doubrava.

Proto v knize najdete i voličské seznamy z roku 1949. Nechybí ani informace z roku 1971, že byla 31. srpna ukončena činnost místního národního výboru, a o likvidaci obcí Podhoří a Dělouše, které byly postupně k Úžínu připojeny, přičlenění jejich katastrů do Ústí n. L. v listopadu 1971," dodává Doubrava.

Postřehy, nápady a pomocníci

Do knihy přispěla řada lidí svými drobnými postřehy a fotografiemi. Mimořádně důležité bylo poskytnutí fotografií ze svého archivu od Wolfa Beckera, Libuše Pospíšilové a Karla Jeřábka.

Kniha je proto cenná uveřejněným souborem fotografií a umazává z mapy ústeckého okresu další bílé místo o místní (téměř neviditelné) historii.

Knihu v ceně 290 Kč lze zakoupit v ústecké Pařížské ulici naproti domu bývalého Savoye v kanceláři senátora Doubravy se slevou a sice za 200 Kč.