Do dotačního řízení na rok 2019 bylo podáno 49 žádostí od 40 subjektů poskytujících jednu či více registrovaných sociálních služeb. V rámci žádostí bylo předloženo 92 projektů žádajících o finanční podporu. Na tuto oblast je v rozpočtu vyčleněno 9,8 mil. korun. Podpořena bude oblastní charita, Opora, Fokus Labe i další. 

Znečištěné ovzduší. Ilustrační foto.
Otřesnou úroveň znečištění působí v Ústeckém kraji doly i domácí kotle