Odehraje se 14. září 2019. Jedná se v tomto případě o finanční prostředky na hudební produkci, ale také na doprovodný program pro děti a na občerstvení.

Mateřská škola 5. května ve Skoroticích pak obdrží 60 tisíc korun na likvidaci škod, které vznikly v důsledku havárie vodovodního potrubí a následného vytopení školky.