Opoziční zastupitelé považují toto navýšení za zbrklé. Zároveň se obávají, že to bude nahrávat korupci a umožní čachrovat s veřejnými penězi. Vedení obvodu se ovšem brání, že chce jen zvýšit flexibilitu radnice a že stouply ceny služeb i produktů.

„Přitom radní na magistrátu si omezili možnost rozpočtových změn z 10 na 5 milionů. Tady ji koalice ze 600 tisíc zvedla na milion. I další zastupitelé už říkají, že teď může starostka Yveta Tomková o všem rozhodovat sama, že zastupitele vůbec k ničemu nepotřebuje. Jako bývalý starosta ale vím, že je lepší větší částky konzultovat s ostatními zastupiteli na zasedání a nechat si od nich rozpočtové změny schválit. Především oni by měli vědět, kam se ten milion přelívá," upozornil opoziční zastupitel Neštěmic Vlastimil Žáček.

V praxi to znamená, že když bude potřeba opravit chodník nebo přispět fotbalistům, radní se nemusí ptát na svolení zastupitelstva. S milionem korun mohou nakládat sami. Za případnou chybu pak největší odpovědnost ponese právě starostka Yveta Tomková, jelikož tři z pěti neštěmických radních jsou členy hnutí Vaše Ústí stejně jako ona.

DOPORUČIL TO AUDIT?

Sama Tomková se brání, že novou pravomoc radě obvodu schválilo zastupitelstvo. „Doporučil nám to audit z krajského úřadu. Kdyby hospodaření vypadalo dobře, tak bychom peníze z něj mohli použít na opravy chodníků nebo dětská hřiště. Na nic víc to používat nebudeme. Loni jsme rozpočtové opatření nevyužili, ale co kdyby se letos naskytla možnost udělat něco okamžitě, například v létě, kdy tu zastupitelé nejsou? Samozřejmě bychom je obeslali třeba e-mailem," slibuje starostka Tomková.

Krajský úřad skutečně provedl audit neštěmického obvodu, a to v říjnu a únoru. Zpráva o jeho výsledku je veřejně dostupná jako součást závěrečného účtu obvodu za loňský rok.

Kraj sice žádné chyby v hospodaření nezjistil, zároveň ale krajská mluvčí Lucie Dosedělová vysvětlila, že kontroloři ze zákona nesmějí přezkoumávanému nic doporučovat, dokonce mu ani přikázat, aby napravil zjištěné chyby. Je povinen je napravit sám. „Ve zprávě nejsou uvedena žádná doporučení," sdělila Dosedělová.

Starostka Tomková ovšem trvá na svém. „Doporučili nám to ústně, že to pro nás bude lepší, byl u toho i tajemník," prohlásila.

MILION JE MOC

Bývalý starosta Střekova Žáček ovšem upozorňuje, že podobnou změnu Tomková navrhla i radním na ústeckém magistrátu. Místo navýšení částky ale naopak prý chtěla omezit pravomoc na rozpočtové změny maximálně na půl milionu.

„Ve volebním programu přitom slibovala, že bude transparentní, pod tímto se dají schovávat různé věci. Pochopím, že centrální obvod má také milion, ale ten je hodně veliký, Neštěmice se s ním nemohou měřit," podotkl Žáček.

Tomková jeho tvrzení odmítá. „Tento návrh padl v době, kdy město nemělo kompletní radu a primátorka rozhodovala v kompetenci zastupitelstva. Bylo to tedy pro její ochranu," reagovala.

Severní Terasa nebo Střekov svým radním povolují provádět rozpočtové změny do výše půl milionu. „Do tří set tisíc může změnu v rozpočtu provést starosta, do půl milionu rada obvodu, nad to už jen zastupitelstvo," dodala starostka Střekova Eva Outlá.