Ten teď ale změnil názor a dokonce projektantovi domu, společnosti Real Garant vydal čestné prohlášení o pravosti. „Autorizační razítka a vlastnoruční podpisy, umístěné na paré č. 1 projektové dokumentace pro stavební povolení (…) jsou pravými a originálními," píše se v něm.

Fuchsovo razítko jako člena České komory architektů je důležité, jelikož jen její členové coby autorizovaní architekti mají právo schválit stavby ve významných městských částech, podobné té vedle ústeckého divadla, kde žlutý dům stojí. Redakce Deníku se ho snažila v uplynulých dvou dnech kontaktovat, to se ale nepovedlo. Buď měl vypnutý telefon, nebo nepřijímal hovory.

Petr Novotný z firmy Real Garant pak zopakoval, že si jednoznačně stojí za svým tvrzením o pravosti otisku Fuchsova autorizačního razítka a podpisu na projektové dokumentaci.

„Na moji žádost jsme vše osobně s panem architektem zkontrolovali v archivu města," sdělil Novotný s tím, že Fuchs čestné prohlášení podepsal v přítomnosti svého právního zástupce. „Zvažujeme podání trestního oznámení ve smyslu závažného poškození jména firmy."

Dům u divadla patří Energetickým a dopravním stavbám. Její jednatel Jaroslav Tlapák k tomu jen dodal, že té situaci nerozumí.

„Po přečtení čestného prohlášení nechápu ostré reakce pana Fuchse o tom, jak se nepodílel na našem projektu," zkonstatoval Tlapák.

O co šlo?

Začátkem srpna MF Dnes informovala o tom, že razítko autorizovaného architekta Petra Fuchsena projektové dokumentaci ke žlutému domuby mohlo být falešné, a že dům možná stojí načerno. To se nepotvrdilo.