Letošní kontrola zjistila, že ředitel Roman Končel napravil jen osm procent z pochybení předchozích. Navíc se dopustil 128 nových. Podle kontrolorů nevyhlašoval výběrová řízení, účelově rozděloval ceny zakázek, překračoval maximální ceny, hradil faktury bez objednávek, nezveřejňoval smlouvy v registru, případně mu chyběl materiál za desítky tisíc korun a další. To ale Končel odmítl ve stanovisku, které zveřejnil na webu zahrady. Na druhou stranu, licenční kontrola tu v září dopadla dobře.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), radní ho neodvolali proto, že je zahrada na půli cesty k znovuzískání plného členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Chyby, které kontroloři zjistili, jsou prý administrativního a účetního charakteru a ředitel je řešil personálně už před časem. "Než bychom sehnali nového ředitele ve výběrovém řízení, který by získal všechny vědomosti o naší zahradě, zorientoval se v ní, mohlo by se stát, že nám nebude navráceno členství. Nechali jsme ho, aby to dotáhl do konce, včetně nápravy pochybení, která nejsou jen jeho, ale i předchůdců v této funkci,“ sdělila.

S tím ale nesouhlasí například opoziční zastupitel Lukáš Blažej (Piráti/PRO! Ústí). Ten už v minulosti prohlásil, že Končel je pro svoji funkci naprosto nekompetentní, jeho dosavadní působení katastrofální, zoo v rozkladu, a pokud Ústí nenajde brzké řešení, hrozí zahradě definitivní vyloučení z EAZA a tím i její zánik, protože v takovém případě nebude mít přístup do chovných programů. „Nechápu, proč se rada vzpírá zastupitelstvu,“ kritizoval.

Sám Končel ve svém stanovisku napsal, že zahrada měla na odpověď na kontrolní zprávu dlouhou 226 stran nejkratší možnou lhůtu, jen 15 dnů. „Jménem celého týmu zaručuji, že se z prostředků zoo nikdo neoprávněně neobohacuje, veškeré finanční prostředky jsou vynakládány na chov a péči o zvířata a další provozní výdaje,“ napsal ve stanovisku.

Na druhou stranu, v září do areálu dorazili i kontroloři z ministerstva životního prostředí, Komise pro zoologické zahrady, Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj i Státní veterinární správy, České inspekce životního prostředí, ministerstva zemědělství, Krajského úřadu Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem na kontrolu licenční. Každá zoologická zahrada totiž musí splňovat velmi přísná kritéria v mnoha oblastech, která určuje zákonem o zoologických zahradách a licenci obnovit po dvou letech.

Zjišťovali, zda mají zvířata adekvátní péči, vhodné chovatelské zázemí, prohlédli vedení evidence chovaných zvířat, zajímali se o veterinární péči a další. Organizace musí každé dva roky projít licenční kontrolou, jejímž úkolem je posoudit dodržování veškerých daných podmínek.

Kontrolní skupina podle ředitele Končela nezjistila žádné nedostatky či pochybení v plnění zákonných povinností. „Naše zoo splňuje všechny podmínky pro udělení licence na další dva roky. Jsme velmi rádi, že prošla ve všech aspektech kontroly bez výhrad. Během setkání jsme přednesli i přednášku o Návrhu rozvoje zoo do roku 2035, podle kterého bychom ji chtěli rozvíjet dle finančních možností,“ dodal.