V půl dvanácté prošel městem rytířský průvod, který kolemjdoucí zval na hlavní tahák dne, a to rekonstrukci bitvy Na Běhání.

Kolem rytířských stanů nemohl chybět náležitý doprovodný program, tudíž všude zněla středověká hudba, opodál se tančilo a pro zájemce byly přichystány i projížďky na koních. Jako protažení před hlavní bitvou posloužily bojovníkům rytířské souboje.

Bitva Na Běhání
známá jako bitva u Ústí nad Labem se odehrála 16. června 1426 na vyvýšenině Na Běhání poblíž vsí Hrbovice a Předlice, zhruba pět kilometrů západně od Ústí. Ozbrojené síly většiny husitských svazů zde porazily početně silnější armádu římskoněmeckých žoldnéřů, kteří se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř dva měsíce trvajícího obležení. Vítězství nejenže umožnilo husitům ovládnout obléhané město, ale současně si otevřeli cestu ke vpádům do Saska, Durynska a Horní Lužice. 
Zdroj: Wikipedia.org