Dožilý vodovod z roku 1936 a1960 a popraskaná kanalizace z roku 1981 byly příčinou častých poruch. V případě kanalizace prozradily kamerové prohlídky ve stoce netěsnosti ve spojích, nedostatečný profil šachet, praskliny a korozi materiálu. Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 539,30 metrů a kanalizace v délce 413,85 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu bylo i přepojení přípojek a zrušení stávajících řadů.

Vodojem v Teplicích.
Do vodohospodářských staveb na severu Čech půjdou dvě miliardy

Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.03.2022, vlastní stavební práce začaly 20.06.2022. Podle smlouvy o dílo měla být stavba dokončena do 24. září 2023. Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lounech skončí dříve.Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lounech skončí dříve.Zdroj: SVS