V ulici probíhá druhá etapa rekonstrukce zastaralého a silně korozivního vodovodu z roku 1952 a popraskané zdeformované kanalizace z roku 1926. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1926. Hloubka stoky je od 3,5 až 6,5 metrů pod terénem.

Ilustrační foto.
Investice do vodárenství letos překročí v severních Čechách dvě miliardy

Kanalizace vykazovala četné kaverny i ve dně, korozi, praskliny, netěsnosti, místy kaverny v napojení kameninové vystýlky na troubu a chybně napojené přípojky. Proto Severočeská vodárenská společnost (SVS) rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 364,2 metrů a kanalizace v celkové délce 325,7 metrů.

Přepojeny budou všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady. Rekonstrukce probíhá v otevřeném výkopu.

Ilustrační foto.
ÚOHS zkontroloval zakázky SVS, která je největší vodárenskou společností v Česku

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby, která byla zahájena protokolárním předáním staveniště loni v září, je SVS. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 27. září 2024.