Na dvouleté výkopové práce se musí připravit obyvatelé Hynaisovy ulice na ústeckém Bukově. Výměna dohromady více než 2,1 kilometru potrubí skončí v listopadu 2022. Ulice bude rozkopaná tak dlouho nejen kvůli hloubce uložení trubek. Na vodohospodářskou stavbu totiž navazuje kompletní rekonstrukce plynovodu a poté i vozovky.

„Je to jedna ze staveb k obnově majetku pro okres Ústí nad Labem, kde jsme pro rok 2020 naplánovali celkem 15 staveb o celkovém objemu investic 81,6 milionu korun bez DPH,“ upřesnil Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která je investorem stavby.

Stoleté vodovody dosluhují

V Hynaisově ulici doposud slouží staré litinové vodovodní řady z roku 1906 a 1974 o celkové délce 467 metrů a v hloubce 1,6 až 2 metry. Vodovod pokračuje litinovým řadem z roku 1906 v délce 23 metrů. „Řady jsou dožilé, stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch,“ poznamenal mluvčí SVS Mario Böhme.

Podobně dožívají vodovodní trubky z PVC uložené roku 1982, jež jsou dlouhé 404 metrů. V Klicperově ulici pak lidé využívají litinový vodovod z roku 1906 dlouhý 123 metrů a uložený v hloubce do dvou metrů. Stejný vodovod mají v ulici Březinova stezka, je o délce 44 metrů. Také ten je už potřeba vyměnit pro jeho sešlost stářím. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu v celkové délce téměř 1,1 kilometru.

Kanalizace je na tom co do funkčnosti ještě hůř. V Hynaisově ulici slouží betonové trubky o délce 564 metrů už od roku 1950 a 1984. Hloubka uložení je 2,5 až 4,3 metry.

„Evidujeme řadu stížností a poruch, kanalizace se ucpává. Kamerová prohlídka prokázala chemické narušení tělesa stoky, netěsné spoje, praskliny, průhyby. V některých úsecích chybějí kanalizační šachty, problémy způsobuje rovněž malý spád,“ pokračoval mluvčí Böhme.

V neutěšeném stavu jsou betonové kanalizace z roku 1950 i v ulicích Klicperova či Březinova stezka. Konkrétně zde vykazuje už padesátiprocentní korozi materiálu, kaverny ve dně v celém úseku, netěsnost ve spojích, šachty mají nedostatečný profil. Rekonstrukce kanalizace se týká kilometru potrubí.

Obyvatelé zdejších domů jsou rádi, že k opravě dojde, zároveň je však netěší vyhlídka dopravního nepohodlí. „Opravit to musí. Nechápu akorát, proč to má trvat tak dlouho,“ řekl jeden z nich.

Za dvouletým termínem je podle referenta Jiřího Hladíka z SVS jednak nutná součinnost s plynárenskou společností a městem, jednak nutnost kopat do hloubky. „Nebude to ale rozkopané v celé délce. Práce budou postupovat po úsecích a konečný termín dokončení ovlivní i takové faktory jako zimní počasí,“ dodal.