Více o nápadu přebudovat ghetto na rekreační oblast čtěte zde: Z Předlic může být rekreační zóna

Když váš místostarosta Karika odprezentoval myšlenku přeměnit ústecké ghetto Předlice na rekreační oblast, ostře jste se proti tomuto záměru vymezil. Proč? Nesouhlasíte s tím, že smyslem práce komunálních politiků je zvelebovat město?
Doposud jsem na mediální výstupy pana Kariky nereagoval. Nedělal bych nic jiného. Jeho výstup na téma Předlice byl pomyslnou poslední kapkou. Obsahuje natolik zásadní dezinformace, že jsem již nemohl nereagovat. Samozřejmě že my politici tady jsme od toho, abychom zlepšovali život ve městě. V tom se s panem místostarostou nijak nerozcházíme. Zásadně se ale lišíme v tom, co je reálné a co je utopie. Nemůžu souhlasit s tím, aby kdokoliv z politiků vykládal do médií sice líbivé, ale naprosto populistické a nemožné věci.

Myslíte si, že představy pana místostarosty nejsou založeny na reálných základech?
Jako starosta Městského obvodu Ústí n. L. město nemám žádné informace o tom, že by se byť jen uvažovalo o projektu, podle kterého by se do čtyř let měla z Předlic stát rekreační oblast. Kdo Předlice zná, musí vědět, že něco takového je mimo normální uvažování. Naprosto nereálné, ať se na to díváme z jakékoli strany.

Proč?
Odkud mám začít?

Proč by nebylo možné zaměstnat na těchto projektech obyvatele Předlic, když se to nabízí?
Pan Karika s lehkostí sobě vlastní prohlásil, že více jak polovinu obyvatel Předlic zaměstnáme jako veřejně prospěšné pracovníky. V Předlicích je hlášeno 2 107 obyvatel. Takové množství lidí by potřebovalo šatny, hygienické zázemí, spoustu aut na přepravu zaměstnanců, nářadí a kompletní materiálně technické vybavení. A to dalece překračuje hranice možností obvodu. V roce 2015 plánuje Městský obvod Ústí n. L. město pro Předlice dvacet veřejně prospěšných pracovníků. Úřad práce by nám nikdy nepřidělil dotaci, která by nám uváděný počin umožňovala.

 Zchátralý dům v předlické ulici Beneše Lounského šel k zemi.Takže nesouhlasíte s tím, že by se s oblastí zanedbaných Předlic mělo něco udělat?
Jistěže ano. Ale musíme vycházet z našich reálných možností. Už jen zbourání zdevastovaných a neopravitelných budov v Předlicích je komplikované. Městský obvod Ústí nad Labem město nemá ve své kompetenci demolice vyhlášené stavebním úřadem. Karel Karika nemá k tomuto úřadu žádnou pravomoc. To znamená, že všechny jím udávané plány, harmonogramy, postupy prací, se nezakládají na reálných možnostech místostarosty. Ty demolice měly být vyřešeny už v minulosti. Předešlá vedení města pro ně nevyčlenila dostatečné prostředky a řešení situace se odsouvalo. Když tedy vidím tempo jednání stavebního úřadu a hledání finančních zdrojů, myslím, že bude úspěch, pokud se za čtyři roky podaří z Předlic odstranit alespoň domy v demoličním výměru.

Výstavba nových hotelů v blízkosti jezera Milada je také nereálná?
Bavíme se zde o stavbách hotelů na parcelách uvolněných po demolici. Uvedu jeden příklad za všechny. Zbouraný dům v ulici Beneše Lounského měl výměru 224 metrů čtverečních. Hotel Clarion v Ústí nad Labem potřeboval ke své výstavbě 5 313 metrů čtverečních. K tomu si připočtěme, že rekreační oblasti potřebují hřiště, tenisové kurty, parkování, zábavu pro turisty atd. Nehledě na to, kolik to všechno stojí peněz. Na to nemá ani kraj, natož jedna městská část. A co se soukromých investorů týče, pan Karika třeba uvádí tržní cenu pozemků pro stavbu hotelových komplexů 4 Kč/m2. Je smutné, že současně odmítá prodat pozemek přiléhající k rodinnému domu v Předlicích za 100 Kč/m2 s odůvodněním, že je to příliš málo. Ceny stavebních pozemků na podnikání jsou samozřejmě o řády výše.

Místostarosta Karika ale říká, že peníze shání na ministerstvech či z evropských fondů…
O tom nic nevím. Jako starosta jsem žádnou služební cestu na ministerstvo neschvaloval. Myslím, že nebyl nikým k jednání s ministerstvem pověřen. Na žádné poradě mě ani úřad o ničem takovém neinformoval. Žádné finanční prostředky nezajistil.

Historik Petr Karlíček zavedl Ústečany na výlet do Předlic.Vaši koaliční partneři přišli ale i s dalšími vizemi. Co říkáte na zákaz hazardu, sociální obchody nebo myšlenku nových technických služeb?
Pro mne má toto vizionářství, prezentované především panem Karikou, přinejmenším zvláštní rovinu. Zasazuje se například o nulovou toleranci k hazardu, současně ale vidí v dáli město veliké s velikým kasinem. Kasinem, které budou pronajímat politici. Vidí nové technické služby, akciovou společnost, v jejímž čele budou sedět opět politici. Osobně se domnívám, že politikům nepřísluší zkoušet podnikatelské štěstí za peníze občanů. Takové budování hotelů, kasin, obchodů, akciových společností vytváří drahé, nezdravé a korupční prostředí, proti němuž musíme bojovat a ne ho vytvářet. Proto jako starosta vítám firmy a podnikatele, kteří jsou schopni vytvářet a také udržet nová pracovní místa. Role státu, politiků a úředníků je také zřejmá. Vytvářet dobré podnikatelské prostředí a zajišťovat možnosti financování. Ústí nad Labem dostává jako na běžícím pásu pokuty v hodnotách desítek miliónů korun za nepovedené předešlé projekty. Pojďme se nevrhat bezhlavě do „špinavých vod líbivých politických bodů". Věřím, že naši občané budou hodnotit poctivou práci a ne mediální bubliny. Tam, kde není dostatečné odborné zázemí, které by bylo připraveno na velké projekty, se nelze do dalších megalomanských staveb pouštět. Zdravý rozum mi říká, že Předlice ani Ústí nad Labem jako investor a garant projektu nejsou na rekreační zónu připraveny.