Areál Hoření je majetek, který univerzita již nepotřebuje a je pro ni zbytným. Dlouhodobým cílem UJEP je soustředit veškeré své aktivity do Kampusu UJEP.

„Rozhodně nejsme ve finanční tísni, jak se mohlo zdát z některých vystoupení zastupitelů, na rezervních fondech máme 358 milionů korun. Prodávat zbytný majetek je ale logická snaha řádného hospodáře, abychom mohli získané prostředky reinvestovat do dalšího rozvoje univerzity,“ zdůrazňuje rektor UJEP Martin Balej.

Nyní univerzita zahájila v kampusu svoji historicky největší stavbu, tzv. Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO), což akceleruje její snahu prodávat zbytný majetek.

„Dále připravujeme projekty na výstavbu fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice, na přístavbu fakulty strojního inženýrství v kampusu a na rekonstrukci Domu umění. Z tohoto pohledu je univerzita v současné době bezpochyby největším investorem v Ústí,“ upozorňuje rektor.

Finanční prostředky z prodeje objektu Hoření by ústecké univerzitě ale pomohly zejména v souvislosti s připravovanou žádostí do nového programu MŠMT na rekonstrukci kolejí, kde bude nutná její vysoká spoluúčast ve výši 40 %. Cílem vedení UJEP je posunout také vysokoškolské koleje do 21. století.

„Zprostředkovaně jsem obdržel informaci o zájmu koupit budovu v Hoření ulici nejenom ze strany CPI. Reagovali jsme ale na poptávku ze strany vedení města, které je pro nás přirozený partner. Museli jsme však čekat na zahájení stavby CPTO,“ vysvětluje Martin Balej.

Zveřejňované informace ze strany města Ústí nad Labem o potřebnosti seniorských míst, bytů pro rodiny s dětmi, startovacích bytů pro absolventy středních či vysokých škol, logicky zapadají do představy vedení UJEP o budoucím využití objektu.

„Všichni mluví o tom, jak potřebujeme zabránit odlivu vzdělané a kvalifikované pracovní síly z města, ale bohužel zůstává jen u řečí,“ komentuje průběh jednání zastupitelstva rektor Balej.

Záporné stanovisko Zastupitelstva města Ústí nad Labem teď musí vedení univerzity vyhodnotit. Současné vedení města bylo ochotné vyjít univerzitě vstříc, ale nenašla se potřebná většina zastupitelů, kteří by to viděli obdobně.

„Vnímali jsme to jako možnost prokázání ochoty spolupráce a podpory města univerzitě. Chtěli jsme řadu našich aktivit Univerzity třetího věku či dětskou univerzitu realizovat ve spolupráci s městem nebo Domem dětí a mládeže právě i v tomto prostoru, ale bohužel, jak se ukázalo, asi o to ze strany města není zájem,“ lituje rozhodnutí zastupitelstva rektor a zároveň dodává: „Byl jsem nemile překvapen, nebojím se říci šokován, atmosférou v zastupitelstvu města.

Úroveň jednání podle mě neodpovídá vážnosti, kterou by tento orgán měl požívat. Univerzita se stala předmětem politického boje. Zavládla již předvolební atmosféra a na jednání zazněla celá řada nepravd.

Univerzita se nechce stěhovat z objektu v Hoření až za čtyři roky, ale za dva, ve vazbě na dostavbu CPTO (do konce roku 2019). Univerzita se naopak nabídla zapojit do realizace kurzů, ať už pro seniory, nebo pro mladé rodiny s dětmi.

„Starostka předmětného městského obvodu, která by měla mít eminentní zájem na realizaci předloženého záměru, od konečného hlasování odešla ze sálu, a další zastupitel si nezapomněl neoprávněně přisvojit zásluhy za stavbu CPTO,“ uzavírá Martin Balej.