Ceny rektora 2015 za mimořádné aktivity a výsledky akademických pracovníků a studentů rozdal rektor ústecké univerzity Martin Balej. Úspěšné studenty ocenila ve formě stipendií také primátorka města Věra Nechybová.

„Rektoři ústecké univerzity těmito cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů naší alma mater již od roku 2001. Ceny jsou každoročně předávány ke konci roku, a to u příležitosti připomenutí narození patrona univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Také předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě svoji dlouhou tradici, a to již od roku 1996," vysvětlila mluvčí ústecké univerzity Jana Šiková.

Univerzita udělila ceny desítkám studentů za jejich mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké či jiné tvůrčí činnosti, také i za sportovní úspěchy nebo za knihu roku. Jednorázovými stipendii pak starostové a primátorka ocenili výrazné úspěchy studentů.