Z veřejných zdrojů vyplývá, že 41letý Koutský pochází z Mostu. Zabývá se ekonomickou geografií a regionálním rozvojem, zejména transformací průmyslových regionů. Po studiu regionální geografie a regionálního rozvoje na brněnské Masarykově univerzitě a ekonomiky a managementu na Vysokém učení technickém v Brně se vrátil do rodného kraje, kde se po 7 letech působení na FSE stal nejmladším děkanem v historii UJEP (dnes FSE vede Ondřej Moc). Koutský má rád rap a tenis.

Rektoři UJEP z minulosti do současnosti:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. 28. 9. 1991 – 28. 2. 1995
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc. 1. 3. 1995 – 28. 2. 2001
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 1. 3. 2001 – 28. 2. 2007
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
prof. RNDr. René Wokoun.CSc. 1. 3. 2011 – 28. 2. 2015
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 18. 3. 2015 – 17. 3. 2023
Zdroj: UJEP