Jaroslav Koutský byl jediným kandidátem na nového rektora UJEP. Navrhlo ho shodně hned šest osobností akademické obce. „Velmi si vážím důvěry akademického senátu naší univerzity. Udělám, co je v mých silách, abych univerzitě v následujících letech pomohl,“ reagoval bezprostředně po volbě budoucí rektor. Pochází z Mostu, zabývá se ekonomickou geografií a regionálním rozvojem, zejména transformací průmyslových regionů.