„Ještě běží třídenní lhůta pro podávání stížností na průběh volby,“ uvedla k procesu mluvčí univerzity Jana Kasaničová s tím, že volba bude platná až ve chvíli, kdy nového rektora jmenuje prezident.

Koutský byl jediným kandidátem na nového rektora, navrhlo ho shodně hned šest osobností akademické obce. „Velmi si vážím důvěry akademického senátu naší univerzity. Udělám, co je v mých silách, abych univerzitě v následujících letech pomohl,“ reagoval bezprostředně po volbě budoucí rektor.

Žezlo Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita v Ústí bude volit nového rektora. Martin Balej obhajovat už nesmí

41letý doc. RNDr. Jaroslava Koutský, Ph.D. pochází z Mostu. Zabývá se ekonomickou geografií a regionálním rozvojem, zejména transformací průmyslových regionů.

Po studiu regionální geografie a regionálního rozvoje na brněnské Masarykově univerzitě a ekonomiky a managementu na Vysokém učení technickém v Brně se vrátil do rodného kraje, kde se po sedmi letech působení na Fakultě sociálně ekonomické stal nejmladším děkanem v historii UJEP. Dnes FSE vede Ondřej Moc.