Profesor Albrecht Classen, celosvětově respektovaný odborník na středověkou a raně novověkou kulturu, přednášel na ústecké univerzitě na téma The Quest of Meaning in the Middle Ages as a Catalist for us Today (Hledání smyslu ve středověku jako katalyzátor pro dnešní dobu).

„Profesor Classen ve svém neotřelém výkladu na příkladu vybraných literárních děl dokazoval, že pozdně antické či středověké texty mohou být inspirativní i na počátku 21. století a představují studnici odpovědí na otázky současného člověka,“ říká David Tomíček z filozofické fakulty.

Vedle ústředního tématu hledání osobního štěstí připomenul mj. též problematiku lásky, manželství, sobectví, smrtí či vztahu člověka k Bohu.

Návštěva věhlasného profesora zahrnovala kromě jeho setkání se studenty a akademiky také bohatý doprovodný program, ve které se mu pracovníci katedry historie i Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP a katedry bohemistiky PF UJEP snažili ukázat krásy našeho kraje, samozřejmě s odborným výkladem. Albrecht Classen si prohlédl centra měst Ústí nad Labem a Litoměřice, navštívil vyhlídku nad labským údolím v Dubičkách i cisterciácký klášter v Oseku.

David Tomíček k návštěvě arizonského profesora dodává: „Při hodnocení svého pobytu v Ústí profesor Classen vyzdvihl zejména výtečnou atmosféru během své přednášky a taktéž ocenil zájem posluchačů, které neodradil ne zcela příznivý termín závěru června.“

Albrecht Classen je celosvětově respektovaným odborníkem na středověkou a raně novověkou kulturu, přičemž těžiště jeho zájmu spočívá ve výzkumu středověké literatury. Studoval na univerzitách v Marburgu a Oxfordu, doktorát získal na University of Virginia. Od roku 1987 působí na University of Arizona v Tucsonu. Během své plodné učitelské dráhy přednášel na více než dvaceti univerzitách třech kontinentů. Je autorem, spoluautorem či editorem více než devadesáti odborných publikací a redaktorem mezinárodního časopisu Mediaevistik. Za své zásluhy byl sir Albrecht Classen v roce 2017 přijat mezi urozené členy Nejvznešenějšího řádu tří lvů (Nobilissimus Ordo Trium Leonum).