Přesto ale zpráva o pravděpodobném zákazu látkových roušek byla znát i dnes. „Ještě si vezmu respirátory,“ přála si například seniorka s holí. Poté, co se dozvěděla, že v balíčku jich je osm, ač původně chtěla čtyři, souhlasila. „Máme jich na skladu asi padesát,“ informovala poté obsluha u pultu dalšího zvědavého zákazníka.    

Bez fronty byla i lékárna naproti městskému divadlu, ta dokonce na dostatek respirátorů, léků a vitamínů proti covid-19 upozorňuje cedulí na dveřích. Podobná situace prozatím panuje i v ostatních lékárnách ve městě.