Speciální vlakovou soupravu o šesti vagonech, čtyřech kinosálech a osmi interaktivních místnostech si během pondělí a úterý 15. června na střekovském nádraží prošlo dohromady zhruba 900 návštěvníků. Jednotlivci i školní skupiny.

Ve vagonech si každý prošel reálným příběhem, který se tak jak je prezentován někomu opravdu stal. Každá část začala vždy několikaminutovým filmem, který sledujícím promítnul díl příběhu. Pak se plátno zvedá a za ním je nainstalovaná věrná kopie místa, které přímo souvisí s dějem. V těchto prostorách probíhá diskuze lektora s účastníky, sdělení dalších informací a zodpovídání otázek. 

"Dovnitř vlaku jsme zkopírovali příběh, který se stal před dvaceti lety mému kamarádovi, který se předávkoval pervitinem. Děti prostupují tím příběhem tak, že sledují film, plátno se zvedne a to co viděly je najednou před nimi. Najednou vstupují z toho virtuálního prostoru do toho skutečného, do těch nebezpečných míst, kde by být neměly, jako je squat, autonehodan nebo vězení. No a přímo v těchto místech probíhá interakce," vysvětluje autor projektu Pavel Tůma. "Máme i novinku. Místní průvodci, preventisté a profesionálové z řad učitelů nebo policie mohou po proškolení provádět. Vlak funguje tak, že si ho jednotlivá města mohou "půjčit" mezi sebou, my zaškolíme novou místní posádku a preventisty a ti poté provázejí zájemce z okolí. Když vlak odjede, vyškolený personál zůstává a my těmto lidem potom dodáváme další návazné programy," dodává Tůma.

Červnová cesta vlaku Revolution train:

14. 6. Ústí n. L.
15. 6. Ústí n. L.
16. 6. Most
17. 6. Chomutov
18. 6. Chomutov
21. 6. Jirkov
22. 6. Karlovy Vary
23. 6. Sokolov
24. 6. Plzeň hl. nádraží
25. 6. Přeštice
28. 6. Uhříněves
29. 6. Uhříněves
30. 6. Praha - Dejvice

Zdroj: revolutiontrain.cz

Témata a hlavní sdělení programu jsou především apel na zdravý způsob myšlení, význam osobní svobody, odpovědnost za vlastní bezpečí, inspirace k pozitivním životním volbám. Rozhodování ve zlomových okamžicích je klíčové, špatná rozhodnutí mají fatální důsledky. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivně tak posílit jeho zdravý způsob myšlení, postoj k závislostem a upevnění jeho vnitřního přesvědčení k návykovým látkám. Nadační fond Nové Česko zahájil pilotní provoz vlaku v březnu 2015 v Praze na dejvickém nádraží.

Do současné doby Programem Revolution train prošlo 175 000 návštěvníků ve 195 partnerských městech ve 4 státech EU.