"Z důvodu vyvrácení stožáru při dopravní nehodě je mimo provoz světelně signalizační zařízení křižovatek Velká hradební - Důlce a Předmostí. Na odstranění závady odborná firma pracuje, plné zprovoznění zařízení se předpokládá v průběhu pondělí 14. prosince. Žádáme řidiče, aby průjezdu tímto dopravně vytíženým uzlem věnovali zvýšenou pozornost," uvedl Roman Vlček z odboru dopravy ústeckého magistrátu.