"Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách," upozornil mluvčí nemocnice Ivo Chrástecký. V první etapě dojde k rekonstrukci komunikace od pavilonu „I“ (infekční oddělení) k pavilonu „T“ (plicní oddělení), jde o komunikaci k hlavnímu vchodu do pavilonu „T“.

V průběhu prací bude tato komunikace kompletně uzavřena. Druhá a třetí etapa bude zahrnovat rekonstrukci části komunikace před pavilonem „I“. Posledním rozsáhlejším omezením bude následně rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice. Ostatní bodové opravy komunikací si již taková zásadní omezení provozu nevyžádají.  

V průběhu realizace všech etap bude nutná tolerance ze strany pacientů, návštěv a zaměstnanců, a to nejen řidičů, ale i chodců.

"Žádáme zejména řidiče, aby dbali omezení průjezdnosti a parkování a svými vozidly nebránili průběhu prací," dodal Chrástecký.