Čtu, čteš, čteme…

Nejnovějším trendem na naší škole jsou čtenářské dílny!

Škola si v minulosti již několikrát nakoupila za evropské peníze výpočetní techniku. Ale jeden z posledních evropských projektů směřuje k rozvoji čtenářství, a proto byly po chodbách rozmístěny knihovničky plné dětské beletrie. Čteme rádi, všude a v každé poloze!

Interaktivní tabule

V loňském roce získala škola moderní interaktivní tabuli díky zapojení do projektu Matematika hrou.

Další interaktivní tabuli (120 000 Kč) zakoupila v těchto dnech obec Velké Březno jako zřizovatel naší školy. Rodiče žáků, v jejichž třídách byla tabule umístěna, byli pozváni do školy a prostřednictvím této tabule si změřili síly se svými dětmi ve vědomostní soutěži, která se týkala znalostí z přírodovědy a vlastivědy. Rodiče prokázali velmi dobré znalosti, ale děti se nedaly. Soutěž byla vyrovnaná a nakonec vše skončilo remízou.

Vedle interaktivních tabulí pomáhá ve výuce také pětadvacet tabletů, které v současné době škola využívá při nápravě poruch učení. Tablety v rámci podpory moderních forem vyučování také zakoupila škole obec Velké Březno (147 000 Kč).

Dobrá volba

Žáci naší školy se zapojili do projektu Dobrá volba, který připravila Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem. Cílem projektu je prezentovat před žáky možnosti vyučit se v široké škále řemesel a nasměrovat manuálně šikovné žáky k někdy opomíjeným řemeslům.

Naši žáci si například pod vedením mistrů odborného výcviku vyzkoušeli práci se dřevem.

Povolání rodičů

Na 1. stupni představujeme žákům jednotlivá povolání tak, že pozveme rodiče, aby o svém povolání žákům vyprávěli. Například první přišli mezi žáky 3.B záchranář a policista.

Pan Mendl celou hodinu poutavě vyprávěl o svém povolání a žáci si sami vyzkoušeli konkrétní činnost záchranáře. Další den také pan Tausche představil svoje povolání policisty. V průběhu dalších dní navštívila školu sociální pracovnice, servisní technik a uklízečka.

O zdravé výživě

Výukový program seznámil žáky se zásadami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny, skladováním potravin, přípravou zdravé svačinky a došlo také na problematiku správného složení jídla a zásad nakupování.

PaedDr. Jan Darsa